Obrazovni profili

Profili

Područja rada

ElektrotehnikaElektrotehnika

MasinstvoMasinstvo

Saobracaj
Saobracaj
Tektilstvo
Tekstilstvo

Ako su za vas interesantna strujna kola, ako se ne bojite visokog napona, ako želite da upoznate mnoge tajne niske struje i moći čipova,senzora i kontrolera,  ako vas zanimaju računarska tehnika i moderne tehnologije, onda izvolite na neko od zanimanja eletkrotehničke struke.

Ukoliko imate u planu da u budućnosti konstruišete mašine ili da konstruišete nove alate i pribor, da održavate i unapređujete rad mašina, ako želite da se bavite dizajnom, da budete svoj na svome osnivanjem sopstvenog biroa, radionice ili servisa, odličan izbor biće mašinstvo.

Ako volite brzinu, ako ste avanturistički duh i tragate za mogućnošću da proputujete svet, upoznajete nove ljude i predele, ako vam nesmeta miris benzina i volite da brojite kilometre ispred i iza sebe, ako želite da se bavite organizacijom prevoza, povećanjem bezbednosti u saobraćaju ili da budete instruktori za obuku vožnje u autoškolama, dobrodošli na saobraćajni smer.

Ako vam prija glatka svila, ako lepo kombinujete boje, ako imate izrađen ukus i osećaj za lepo,ako maštovito kombinujete svoju odeću, ako umete da opažate detalje, ako imate idejeonda je ovo podrucje rada vas pravi izbor.

 

 

    ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

 

TEHNIČAR MEHATRONIKE

 

ELEKTROTEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMAELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA

 

ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU

 

ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE

TEHNIČAR ZA KOMPIJUTERSKO UPRAVLJANJE

 

AUTOMEHANIČARINSTALTER


ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

 

    VOZAČ MOTORNIH VOZILA

KONFEKCIONAR TEKSTILA

 

Potkategorije

Elektrotehničar automatike

mehatronika1 mehatronika2 mehatronika3 mehatronika4 automatika2 gume

TEHNIČAR MEHATRONIKE

- četvorogodišnje školovanje -

 

Mehatronika nije nova tehnička grana, već novonastali pristup koji naglašava neophodnost ujedinjavanja i snažnog međudelovanja različitih područja tehnike. Mehatronika predstavlјa kombinaciju mašinstva, elektronike, softverskog inženjerstva i upravlјanja. U toku školovanja učenici stiču potrebna znanja i veštine iz elektronike, teorije sistema automatskog upravlјanja, merenja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva i robotike, a sve to radi funkcionalnog povezivanje elektro, mašinskih i informatičkih tehnologija.

 

Veći deo nastave se odvija u posebnim laboratorijama koje su opremlјene svim potrebnim uređajima za lako i uspešno savladavanje gradiva (jedan učenik-jedan računar, ispitni stolovi za elektrotehniku, hidrauliku, pneumatiku, robotska stanica, itd.).

 

Nakon završetka školovanja učenici će biti osposoblјeni: za rad i održavanje kompleksne opreme i sistema koji se sastoje od elektrotehničkih (elektronskih), mašinskih, optičkih, automatizovanih i računarskih sklopova, za nadziranje složenih procesa u pogonima i projektovanje automatskih sistema, mašina i alata. Tehničar mehatronike uslužno (servisno) održava i popravlјa složenu opremu i sisteme (automatizovane, ili kompjuterski vođene) u proizvodnoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim procesima, mernoj opremi i sl.

 

Šta posle:

 

Posao u industriji, u velikim ili malim preduzećima, servisima, trgovinama, razvijanje sopstvenog biznisa....

 

 

Ili:

 

Studije na mnogobrojnim tehničkim fakultetima i visokim školama, naročito u području mašinstva, elektrotehnike, elektronike, informatike - ili u bilo kojim drugim područjima.

Većina tehničkih fakulteta u Srbiji u okviru svojih programa školuje inženjere mehatronike.

NASTAVNI PLAN                        T – teorija

                                                              V – vežbe

NEDELjNI FOND ČASOVA

I

II

III

IV

T

V

T

V

T

V

T

V

         A: Opšteobrazovnn predmeti

1.

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

4.

Matematika

3

3

3

3

5.

Računarstvo i informatika

2

6.

Istorija

2

7.

Likovna kultura

1

8.

Geografija

2

9.

Hemija

2

10.

Biologija

2

11.

Sociologija sa pravima građana

2

12.

Građansko vaspitanje / Verska nastava

1

1

1

1

         B: Stručni predmeti

1.

Tehničko crtanje

2

2.

Fizika

2

3.

Mehanika

3

4.

Osnove elektrotehnike

3

1

2

1

5.

Tehnička mehanika sa mehanizmima

3

6.

Mašinski elementi

2

2

7.

Elektronika

2

1

8.

Programiranje

2

9.

Elektromašinska priprema

3

blok 60

10.

Hidrauličke i pneumatske komponente

2

11.

Hidraulički i pneumatski sistemi kao objekti upravlјanja

3

12.

Digitalna elektronika  i mikrokontroleri

2

2

13.

Sistemi upravlјanja u mehatronici

2

2

14.

Električni pogon i oprema u mehatronici

3

2

15.

Modeliranje sa analizom elemenata i mehanizama

3

16.

Programabilni logički kontroleri

1

2

17.

Mehatronski sistemi

2

18.

Testiranje i dijagnostika mehatronskih sistema

5

19.

Održavanje i montaža mehatronskih sistema

5

20.

Preduzetništvo

2

* Izborni predmeti (učenik bira jedan predmet po razredu):

1.

Električne instalacije

2

2

2.

Objektno programiranje

2

2

3.

Robotika

2

2

4.

Izabrana poglavlјa matematike

2

2

5.

Istorija (odabrane teme)

2

2

6.

Logika sa etikom

2

2

7.

Muzička kultura

2

2

8.

Fizika

2

2

 

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA |    | TEHNIČAR MEHATRONIKE |  | ELEKTROITEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA |  

| ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA |  | ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE |

 

kabinet rac1 rac2 rac3 rac4

 

Elektrotehničar računara

- četvorogodišnje školovanje -

Neki od ciljeva i radnih zadataka:

 Montaža računarskih sistema, preventivno i korektivno održavanje sistema, testiranje i popravka periferija računarskih sistema, testiranje i popravka hardverskih i softverskih sistema, operatorski poslovi, održavanje uredjaja za prenos i unos podataka,održavanje procesne računarske opreme, programiranje i održavanje uredjaja za automatizaciju, programiranje mikro računara i sistema za razvoj, održavanje i ažuriranje datoteka, programiranje aplikacija za informacione sisteme , održavanje operativnih sistema i programa. Programiranje baze podataka, objektno programiranje, programiranje i održavanje mrežnih sistema... 

 Šta posle:

- Sopstveni biznis: servis za održavanje računara i računarske opreme, trgovina računarima i računarskom opremom, proizvodnja programa....

- posao na održavanju računarskih sistema, kreiranju softvera, održavanje mrežnih i drugih sistema, operatorski i slični poslovi u malim i velikim preduzecima,ustanovama....

Ambiciozniji učenici imaju mogućnost studiranja na mnogobrojnim fakultetima i višim skolama

 

Fakulteti:

1. Informatički
2. Elektronski
3. Elektrotehnički
4. Mašinski
5. Saobraćajni
6. Pedagoški
7. Policijska akademija
8. Ekonomski
9. ............................

Više škole:

2. Elektrotehničke
3. Mašinske
4. Saobraćajne
5. Tehničke
6. Unutrašnjih poslova
7. Ekonomske
8. Poslovne
9. .............................

Područje rada:  Elektrotehnika
Obrazovni profil:  Elektrotehničar računara 

NASTAVNI PLAN
T - teorija V - vežbe

NEDELJNI FOND čASOVA

 

 

I

II

III

IV

 

 

T V T V T V T V

Online kurs
na moodle
platformi

Link za
preuzimanje
dokumenata

A: Opšte obrazovni predmeti

 

 

1.

Srpski jezik i književnost

3

 

3

 

3

 

3

 

 

 

2.

Strani jezik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

Francuski

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

Ruski

2

 

2

 

2

 

 2

 

 

 

3.

Istorija

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.

Geografija

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Muzička umetnost

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Likovna kultura

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

7.

Sociologija

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

8.

Ustav i prava gračana

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

9.

Filozofija

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

10.

Fizičko vaspitanje

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

11.

Matematika

4

 

4

 

4

 

4

 

 

 

12.

Računarstvo i informatika

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Fizika

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

14.

Hemija

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Biologija

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Stručni predmeti

 

 

1.

Osnove elektrotehnike

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2.

Računarska grafika i multimedija

 

2

 

 

 

 

 

 

online kurs

download

3.

Elektrotehnički materijali

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4.

Primena računara u elektrotehnici

 

 

 

2

 

 

 

 

online kurs

download

5.

Električna merenja

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

6.

Merenja u elektronici

 

 

 

 

2

1

 

 

online kurs

download

7.

Elektronika 1

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

8.

Elektronika 2

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

9.

Digitalna elektronika

 

 

 

 

2

1

 

 

online kurs

download

10.

Ekonomika i organizacija preduzeča

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

11.

Programiranje

 

 

1

1

2

2

2

2

online IIIr
online IVr

download IIIr

download IVr

12.

Računari

 

 

 

 

2

1

3

2

online IIIr
online IVr

download IIIr
download IVr

13.

Elektroenergetika

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

14.

Računarske mreže i komunikacije

 

 

 

 

 

 

2

1

online kurs

download

15.

Osnove automatskog upravljanja

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

16.

Praktična nastava

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

V: Izborni predmeti

 

 

1.

Građansko vaspitanje / Verska nastava

1

1

1

1

 

 

 

Preko linkova iz tabele možete pogledati plan i program predmeta, ući na online kurs  i preuzeti dokumenta sa predavanja i vežbi.

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA |    | TEHNIČAR MEHATRONIKE |  | ELEKTROITEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA |  

| ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA |  | ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE |

        emp1

ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA

 

- trogodišnje školovanje -

 

Neki od ciljeva i radnih zadataka:

 

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o električnim instalacijama, njihovom uvođenju i održavanju.

Elektroinstalater se bavi se održavanjem i postavljanjem instalacija električne mreže za rasvetu, grejanje, klimatizaciju, video nadzor, peći, radne mašine i td. Obavlja demontažne i montažne poslove radi održavanja i adaptacije elektroinstalacija ( zamena osigurača, svetlosnih tela, utikača, prekidača, kontaktora, vezivanje vodova i priključivanje kablova

i td. ).

Elektroinstalater je obrazovni profil u kome se učenici osposobljavaju za uvođenje i održavanje instalacija.

 

Šta posle:

- posao u malim ili velikim preduzećima, servisima, ustanovama, institucijama, 

- osnivanje sopstvenog servisa ili firme, 

- posao u trgovini elektro opremom,

- posao u firmama koje se bave kablovskim ili sličnim sistemima, 

- jednogodišnja specijalizacija,

nastavak školovanja...

 

U sklopu reforme srednjeg stručnog obrazovanja kao pilot program počev od školske 2007/08. godine uvodi se novi obrazovni profil: TEHNIČAR MEHATRONIKE.

U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču potrebna znanja i veštine za funkcionalno povezivanje elektro, mašinskih i informatičkih tehnologija.

Učenici usvajaju znanja iz elektronike, teorije sistema automatskog upravljanja, merenja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva i robotike.

Nakon završetka školovanja učenici će biti osposobljeni: za rad i održavanje kompleksne opreme i sistema koji se sastoje od elektrotehničkih (elektronskih), mašinskih, optičkih, automatizovanih i računarskih sklopova, za nadziranje složenih procesa u pogonima i projektovanje automatskih sistema, mašina i alata.

Tehničar mehatronike uslužno (servisno) održava i popravlja složenu opremu i sisteme (automatizovane, ili kompjuterski vođene) u proizvodnoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim procesima, mernoj opremi i sl.

Veći deo nastave se odvija u posebnim laboratorijama koje su opremljene svim potrebnim uređajima za lako i uspešno savladavanje gradiva (jedan učenik-jedan računar, ispitni stolovi za elektrotehniku, hidrauliku, pneumatiku, robotska stanica, i td.)

Svoje školovanje učenici koji završe ovaj obrazovni profil mogu nastaviti na mnogobrojnim tehničkim fakultetima i visokim školama, naročito u području mašinstva, elektrotehnike, elektronike i informatike. Većina tehničkih fakulteta u Srbiji je otpočela sa školovanjem inženjera mehatronike.

Tehničar mehatronike je novi obrazovni profil koji omogućava praćenje savremenih tokova nauke i tehnologije i neophodan je u savremenim proizvodnim pogonima.

 

Područje rada:  Elektrotehnika

Obrazovni profil:  Elektromonter mreža i postrojenja

NASTAVNI PLAN                  

T – teorija V – vežbe

NEDELJNI FOND ČASOVA

I

II

III

T

V

T

V

T

V

A: Opšte obrazovni predmeti

1.

Srpski jezik i književnost

3

 

2

 

2

 

2.

Strani jezik

2

 

2

 

2

 

3.

Ustav i prava građana

 

 

 

 

1

 

4.

Istorija

3

 

 

 

 

 

5.

Geografija

2

 

 

 

 

 

6.

Muzička umetnost

1

 

 

 

 

 

7.

Likovna kultura

1

 

 

 

 

 

8.

Fizičko vaspitanje

2

 

2

 

2

 

9.

Matematika

3

 

2

 

2

 

10.

Fizika

2

 

 

 

 

 

11.

Hemija

2

 

 

 

 

 

12.

Računarstvo i informatika

 

2

 

 

 

 

13.

Ekologija i zaštita životne sredine

1

 

 

 

 

 

B: Stručni predmeti

1.

Osnove elektrotehnike

3

 

2

 

 

 

2.

Tehničko crtanje

 

1

 

 

 

 

3.

Električna merenja

 

 

2

1

 

 

4.

Elektronika

 

 

2

1

 

 

5.

Ekonomika i organizacija  preduzeća

 

 

 

 

2

 

6.

Električne instalacije

 

 

4

 

 

 

7.

Električna postrojenja

 

 

2

 

2

 

8.

Električne mreže

 

 

 

 

3

 

9. Električne mašine         2  

10

Praktična nastava

 

4

 

12

 

12

V: Izborni predmeti

1.

Građansko vaspitanje/Verska nastava

1

1

1

 

 

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA |    | TEHNIČAR MEHATRONIKE |  | ELEKTROITEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA |  

| ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA |  | ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE |

elektroinstalater1   elektroinstalater2   elektroinstalater3   elektroinstalater4

ELEKTROINSTALATER

 

- trogodišnje školovanje -

 

Neki od ciljeva i radnih zadataka:

 

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o električnim instalacijama, njihovom uvođenju i održavanju.

elektronewElektroinstalater se bavi se održavanjem i postavljanjem instalacija električne mreže za rasvetu, grejanje, klimatizaciju, video nadzor, peći, radne mašine i td. Obavlja demontažne i montažne poslove radi održavanja i adaptacije elektroinstalacija ( zamena osigurača, svetlosnih tela, utikača, prekidača, kontaktora, vezivanje vodova i priključivanje kablova

i td. ).

Elektroinstalater je obrazovni profil u kome se učenici osposobljavaju za uvođenje i održavanje instalacija.

 

Šta posle:

- posao u malim ili velikim preduzećima, servisima, ustanovama, institucijama, 

- osnivanje sopstvenog servisa ili firme, 

- posao u trgovini elektro opremom,

- posao u firmama koje se bave kablovskim ili sličnim sistemima, 

- jednogodišnja specijalizacija,

nastavak školovanja...

 

| TEHNIČAR MEHATRONIKE |    | ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA |

| AUTOELEKTRIČAR |    | ELEKTROINSTALATER |    | ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE |

U sklopu reforme srednjeg stručnog obrazovanja kao pilot program počev od školske 2007/08. godine uvodi se novi obrazovni profil: TEHNIČAR MEHATRONIKE.

U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču potrebna znanja i veštine za funkcionalno povezivanje elektro, mašinskih i informatičkih tehnologija.

Učenici usvajaju znanja iz elektronike, teorije sistema automatskog upravljanja, merenja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva i robotike.

Nakon završetka školovanja učenici će biti osposobljeni: za rad i održavanje kompleksne opreme i sistema koji se sastoje od elektrotehničkih (elektronskih), mašinskih, optičkih, automatizovanih i računarskih sklopova, za nadziranje složenih procesa u pogonima i projektovanje automatskih sistema, mašina i alata.

Tehničar mehatronike uslužno (servisno) održava i popravlja složenu opremu i sisteme (automatizovane, ili kompjuterski vođene) u proizvodnoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim procesima, mernoj opremi i sl.

Veći deo nastave se odvija u posebnim laboratorijama koje su opremljene svim potrebnim uređajima za lako i uspešno savladavanje gradiva (jedan učenik-jedan računar, ispitni stolovi za elektrotehniku, hidrauliku, pneumatiku, robotska stanica, i td.)

Svoje školovanje učenici koji završe ovaj obrazovni profil mogu nastaviti na mnogobrojnim tehničkim fakultetima i visokim školama, naročito u području mašinstva, elektrotehnike, elektronike i informatike. Većina tehničkih fakulteta u Srbiji je otpočela sa školovanjem inženjera mehatronike.

Tehničar mehatronike je novi obrazovni profil koji omogućava praćenje savremenih tokova nauke i tehnologije i neophodan je u savremenim proizvodnim pogonima.

 

ELEKTROTEHNIČAR  INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

- četvorogodišnje školovanje -

 Touch Screen Technology  webdesign 2  Web 1  web 4

Cilј stručnog obrazovanja je osposoblјavanje učenika za učešće u izradi softverskih aplikacija, kreiranje i razvijanje baza podataka, statičkih i dinamičkih veb prezentacija i održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema.

Po završetku obrazovanja za ovaj profil, učenik će steći potrebna znanja i veštine da: samostalno sklapa računar, testira hardver i otklanja kvarove, instalira i konfiguriše operativni sistem, dodatni softver i hardverske uređaje, konfiguriše, povezuje i proverava funkcionalnost LAN mreže, koristi Internet servise, izrađuje veb stranice i veb aplikacije i objavlјuje ih na veb serveru, izrađuje aplikacije, projektuje jednostavne baze podataka i povezuje aplikacije sa bazom podataka, instalira, testira i održava aplikacije za elektronsko poslovanje i obavlјa poslovne procese i operacije u njima, vrši zaštitu od napada na informacioni sistem.


       Šta posle:

 - sopstveni biznis: servis za održavanje računara i računarske opreme, multimedijalnih uređaja, trgovina računarima i računarskom opremom, proizvodnja programa i internet sajtova...

 - posao  na održavanju računarskih sistema,kreiranju softvera, održavanje mrežnih i drugih sistema, operaterski i slični poslovi u malim i velikim firmama, ustanovama....

    Ili:

Fakulteti:

1. Informatički

2. Elektronski, Mehatronika

3. Elektrotehnički

4. Mašinski, Mehatronika

5. Saobraćajni  

6. Padagoški

7. Policijska ili vojna akademija

8.Matematički

9. ............................

Visoke trogodišnje škole:

1. Informatičke  

2. Elektrotehničke

3. Mašinske

4. Saobraćajne  

5. Tehničke

6. Tehničko - pedagoške

7. Škole za mehatroniku

8. Poslovne

9. .............................


Obrazovni profil:  Elektrotehničar infomacionih tehnologija - ogled (upisani do 2017/2018)

NASTAVNI PLAN                        T – teorija

                                                              V – vežbe

NEDELjNI FOND ČASOVA

I

II

III

IV

T

V

T

V

T

V

T

V

         A: Obavezni opšteobrazovni predmeti

1.

Srpski jezik i književnost

3

 

3

 

3

 

3

 

2.

Engleskijezik

2

 

2

 

2

 

2

 

3.

Fizičko vaspitanje

2

 

2

 

2

 

2

 

4.

Matematika

4

 

4

 

3

 

3

 

5.

Računarstvo i informatika

 

2

           

6.

Istorija

2

             

7.

Umetnost

   

1

         

8.

Fizika

2

             

9.

Geografija

1

             

10.

Hemija

2

             

11.

Sociologija sa pravima građana

       

1

     

12.

Etika

       

1

     

         B: Obavezni stručni predmeti

1.

Osnove elektrotehnike

3

2

3

         

2.

Računarska grafika i multimedija

 

2

           

3.

Programiranje

 

2

2

2

2

2

 

3

4.

Aplikativni programi

     

2

       

5.

Elektronika

   

3

1

       

6.

Računarski hardver

     

2

       

7.

Veb dizajn

     

2

       

8.

Veb programiranje

         

3

 

3

9.

Operativni sistemi

         

2

   

10.

Računarske mreže i komunikacije

       

2

1

   

11.

Informacioni sistemi i baze podataka

       

3

2

   

12.

Internet tehnologije i servisi

           

2

1

13.

Zaštita informacionih sistema

           

2

1

14.

Elektronsko poslovanje

           

2

1

15.

Tehnička dokumentacija

             

2

16.

Preduzetništvo

             

2

17.

Praktična nastava

 

2

2 i bl.60

blok 60

blok 90

          V: Izborni predmeti

1.

Građansko vaspitanje / Verska nastava

1

1

1

1

2.

Izborni predmeti prema programu ogleda  *

2

2

2

2

* Izborni predmeti prema programu ogleda:

1. 2. 3.

Poslovne komunikacije/ Primenjena elektronika / Softverski multimedijalni alati

   

2

 

4.5.

6.

Upravlјanje projektima / Baze podataka/

/ Računari u sistemima upravlјanja

     

2

7.

8...

Matematika/Sociologija/Filozofija/Biologija/Istorija/Fizika/Geografija/Lik.iMuz.kultura

   

2

2


Obrazovni profil:  Elektrotehničar infomacionih tehnologija (upisani od školske 2018/2019)

KOMPLETAN PLAN I PROGRAM MOŽETE PREUZETI OVDE: Plan i program Elektrotehnicar informacionih tehnologija_01_2018.pdf

NASTAVNI PLAN                        T – teorija

                                                              V – vežbe

NEDELjNI FOND ČASOVA

I

II

III

IV

T

V

T

V

T

V

T

V

         A: Obavezni opšteobrazovni predmeti

1.

Srpski jezik i književnost

3

 

3

 

3

 

3

 

2.

Engleskijezik

2

 

2

 

2

 

2

 

3.

Fizičko vaspitanje

2

 

2

 

2

 

2

 

4.

Matematika

3

 

3

 

3

 

3

 

5.

Računarstvo i informatika

 

2

           

6.

Istorija

2

             

7.

Likovna kultura

1              

8.

Fizika

2

   2          

9.

Geografija

2

             

10.

Hemija

2

             

11.

Sociologija sa pravima građana

       

2

     

12.

Biologija

       

2

     

         B: Obavezni stručni predmeti

1.

Fizika

2

 

2

         

2.

Osnove elektrotehnike

3

1

3

1        

3.

Računarska grafika i multimedija

 

2

           

4.

Programiranje

 

2

2

2

 

3

 

3

5.

Elektronika

   

3

1

       

6.

Veb dizajn

     

2

       

7.

Baze podataka

     2 1

3

   

8.

Računarski sistemi

        2

2

   

9.

Računarske mreže i internet servisi

       

2

2

   

10.

Veb programiranje

         

3

 

3

11.

Elektronsko poslovanje

           

2

1

12.

Zaštita informacionih sistema

           

2

1

12.

Programiranje mobilnih uređaja

             

3

15.

Tehnička dokumentacija

             

2

16.

Preduzetništvo

             

2

17.

Praktična nastava

 

2


   

          V: Izborni predmeti

1.

Građansko vaspitanje / Verska nastava

1

1

1

1

2.

Izborni predmeti prema programu ogleda  *

2

2

2

2

* Izborni predmeti prema programu ogleda:

1. 2. 3.

Poslovne komunikacije/ Računari u sistemima upravlјanja

   

2

 

4.5.

6.

Upravlјanje projektima / Poslovne komunikacije/ Računari u sistemima upravlјanja/ Programiranje 2D video igara 

     

2

 
 

automechanic  automehanicar1  automehanicar2

 

AUTOMEHANIČAR

 

- trogodišnje školovanje -

 

Neki od ciljeva i radnih zadataka:

Učenici se osposobljavaju da se bave: tehničkim održavanjem vozila, pogonskim motorima, popravkom i održavanjem glavnih delova, sistemom za hlađenje, karburatorom, pumpom visokog pritiska, uređajima za paljenje smeše i električnim uređajima na motoru, mehanizmom za upravljanje, spojnicama, menjačima stepena prenosa, pogonskim mostom i zglobnim prenosnicima, sistemom za oslanjanje, točkovima i pneumaticima, sistemom za kočenje ...

 

Šta posle:

- zapošljenje u velikim ili malim autoservisima, preduzećima, ustanovama,

- osnivanje sopstvene automehaničarske  radionice,

- dokvalifikacija, prekvalifikacija, jednogodišnja specijalizacija....

 

 

| MAŠ. TEHNICAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE|  | INSTALATER |

                                             

 instalater4  instalater5  instalater3  instalater2  instalater

 

I N S T A L A T E R 

 

- trogodišnje školovanje -

 

Neki od ciljeva i radnih zadataka:

Cilj školovanja je sticanje niza teorijskih i  praktičnih znanja i veština za uspešno obavljanje poslova na montaži, opravkama i održavanju instalacija centralnog grejanja, vodovoda i kanalizacije, klimatizacije...

Sticanjem ovog zanimanja pružaju se dobre mogućnosti za zapošljavanje, samozapošnjavanje kao i za nastavak školovanja.

Šta posle:

-   posao u velikim ili malim preduzećima,

- osnivanje sopstvene instalaterske radionice,

-  dokvalifikacija, prekvalifikacija,

- jednogodišnja specijalizacija,

- nastavak školovanja na višim mašinskim školama...

 

 

 

MAŠ. TEHNICAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE| | AUTO MEHANICAR|

mgt1

 

MEHANIČAR GREJNE

I RASHLADNE TEHNIKE

 

- trogodišnje školovanje -

 

Neki od ciljeva i radnih zadataka:

Cilj školovanja je sticanje niza teorijskih i  praktičnih znanja i veština za uspešno obavljanje poslova mehaničara instalacija, održavanje i popravka uređaja i sistema za grejanje i klimatizaciju.

Sticanjem ovog zanimanja pružaju se odlične mogućnosti za zapošljavanje, samozapošnjavanje kao i za nastavak školovanja.


Šta posle:

- posao u velikim ili malim preduzećima,

- osnivanje sopstvene mehaničarske radionice ili servisa,

- osnivanje sopstvene trgovine sa mašinskim uređajima

i materijalima,

- dokvalifikacija, prekvalifikacija,

- jednogodišnja specijalizacija...

tablailenjirracunari2cpluspluszupcaniktehnickicrtez

MAŠINSKI TEHNIČAR

ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE

- četvorogodišnje školovanje -

Obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje je formiran sa namerom da se omogući implementacija najsavremenijih računarskih i informatičkih dostignuća u oblasti mašinstva.

Intenzivno se izučava rad na računarima koji obuhvata kompjutersku grafiku, modeliranje (3D) pomoću računara i programiranje (C/C++).

Program obezbeđuje uspešno usvajanje znanja i veština   proračunavanja i to ne samo iz oblasti mašinstva, kreiranje tehničke dokumentacije, kreiranje računarskih programa, visok nivo proučavanja matematike... 

Šta posle:

-  sopstveni biznis, konstruisanje i modeliranje u sopstvenom birou, u velikim ili malim firmama, operaterski ili programerski poslovi, u oblasti mašinstva ili bilo kojim drugim oblastima....

Ili:

 

Fakulteti:

Više škole:

1. Mašinski Elektronski

2. Informatički

3. FON

4. Saobraćajni

5. Elektrotehnički

6. Policijska ili vojna akademija

7. Matematički

8. ...........................
 

1. Mašinske

2. Informatičke

3. Saobraćajne

4. Elektrotehničke

5. Unutrašnjih poslova

6. Ekonomske

7. Poslovne

8. ............................

AUTO MEHANICAR|  | INSTALATER |

znakovisemaforraskrsnica3stehnicar2znakovi2

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

- четворогодишње школовање -

Неки од циљева и радних задатака:

 

Oрганизацијa превоза путника и робе, регулисање и безбедност  у друмском саобраћају, стационарни саобраћај, одржавање возила, познавање моторних возила, решавање проблема у саобраћају, чиниоци у области саобраћајне психологије као  превенција од удеса, савладавање савремених захтева транспорта, принципа и законитости регулисања друмског саобраћаја, принципи и методе које могу да повећају квалитет у организацији саобраћајне производње... Обавезна је обука вожње за Б категорију...

 

Шта после:

 - Посао у саобраћајним предузећима, полицији, општинама, предузећима за изградњу путева, организацијама које се баве техничким прегледом возила, свим предузећима која у свом возном парку поседује више возила за сопствене потребе, послови диспечера, одржавање техничке исправности возила, контролисање документације, послови представништва, заступања и осигурања возног парка, регистрације возног парка, контрола безбедности саобраћаја, послови отправника аутобуса и израда реда вожње, послови у предузећима комуналних делатности, у туристичким агенцијама, у организацијама такси службе и ауто школа, послове инспекције саобраћаја у органима управе. Приватни бизнис...

 Или: Специјализација (V степен): дошколовање за инструкторе вожње и за различита друга специјалистичка сертификована звања.

 Или:

 

Факултети:

1. Саобраћајни

2. Правни

3. Машински

4. Полицијска или војна академија

5. Информатички

6. Економски

7. Менаџмент

8. ............................

Високе трогодишње школе:

1. Саобраћајне

2. Пословне

3. Машинске

4. Информатичке

5. Економске

6. Техничке

7. Менанџмент

8. .............................

 

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

- трогодишње школовање -

 

 

raskrsnica2

taksi

saobr_znak40

iveco

autobus

 

Неки од циљева и радних задатака:

Ученици стичу знања и вештине потребних за одржавања и основне поправке моторних возила (аутомобила, камиона, аутобуса, специјалних возила), знања из безбедности и регулисања у саобраћају, саобраћајне психологије, основа путева,  улица, паркиралишта, транспорта путника и робе, транспортног права и друго. Обавезна је обука  за B и C категорије.

 

 

 

Шта после:

- професионални возач у малим или великим превозничким фирмама: транспот робе, превоз путника, медицинска возила, комунална возила, такси, војска, или оснивање и рад у сопственој превозничкој фирми...

Или:

- додатно образовање ради четворогодишњег образовања, доквалификација за возача специјалних возила, специјалистичко образовање за  инструктора вожње или друга сертификована звања...