Elektrotehnika\Elektromehaničar za mašine i opremu

Elektrotehnika\Elektromehaničar za mašine i opremu

ELEKTROMEHANIČAR

ZA  MAŠINE I OPREMU

  - trogodišnje školovanje -
emo1 emo2 emo3 emo4

 

Neki od ciljeva i radnih zadataka:

Sticanje veština kroz mašinsku i elektro praksu, upoznavanje sa pravilnicima o radu sa električnom opremom, niskonaponskoj i visokonaponskoj električnoj opremi, sticanje znanja o transformatorima, rotacionim mašinama, asinhronim motorima, mašinama jednosmerne struje, tehnologiji izrade sinhronih i komutatornih mašina
Rad na popravci i održavanju električnih mašina, izrađivanje električnih mašina i opreme, pregledanje i popravljanje električnih mašina i opreme, kontrolisanje materijala, poluproizvoda i proizvoda, operativno i tehnološko pripremanje proizvodnje električnih mašina i opreme.


Šta posle:

 

- posao u malim ili velikim preduzećima koja u svojim tehnološkim procesima imaju termičke i rashladne uređaje, servisima ili preduzećima koja se bave montažom, održavanjem ili popravkama rashladnih ili elektrotermičkih uređaja («bela tehnika»),

 

- posao u trgovinskim firmama koje se bave prodajom elektroopreme,

- osnivanje sopstvene radionice ili firme,

- dokvalifikacija, prekvalifikacija, specijalizacija, nastavak školovanja..

 

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA |    |TEHNIČAR MEHATRONIKE |  | ELEKTROTEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA |  

| ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA |    | ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE |     |ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU |