Predmet:   ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJE

 

Cilj predmeta: Cilj predmeta je da učenici steknu znanja i iskustvo o načinu izvođenja svih vrsta električnih instalacija.

Polazna osnova: Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik  br. 9 iz 2003. godine,

Preporučena  literatura: Udžbenik Električne instalacije i osvetljenje Milorad Justinijanović

RazredTREĆI

nedeljni fond časova: 3 t

godišnji fond časova: 93 teorije

 

 

Nastavne teme /                             Fond časova po temama

Sadržaji po temama

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTIMA (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRIČNO OSVETLJENJE (12)

 

 

 

 

 

 

PROJEKTOVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA POMOĆU RAČUNARA (10)

 

 

 

 

PROJEKAT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (30)

 

 

 

 

 

 

Izolovani provodnici i kablovi za telekomunikacije, optički kablovi, konstrukcija, označavanje, namena.

Izrada telefonskih instalacija: odabiranje provodnika, način postavljanja instalacija, priključak na javnu PTT mrežu.

Instalacija interfona.

Instalacija video nadzora.

Instalacija TV i radio antene, satelitske antene, načini montaže, pojačavački uređaji, instalacija priključnica i razvod, napajanje centralnog sistema.

Alarmne instalacije za brzo otkrivanje i dojavu požara: oprema i propisi, izbor i način montaže, instalacija za napajanje protivpožarne centrale i signalnih tabli.

Protivprovalna instalacija.

Mrežne instalacije za povezivanje računara.

 

 

 

Električne instalacije u stambenim objektima.

Električne instalacije u javnim objektima (bolnice, robne kuće, bioskopi).

Električne instalacije motornih pogona i upravljačke šeme.

Električne instalacije u javnim skloništima

 

 

Osnovni pojmovi: svetlosna jačina, svetlosni fluks, količina svetlosti, osvetljaj, bljesak.

Vrste svetlosnih izvora: sijalice sa metalnim vlaknom, fluorescentne sijalice, neonske cevi, posebne vrste sijalica, svetiljke i njihove svetlosno mehaničke karakteristike. Svetiljka za osvetljenje puteva (svetiljke kao tip ONYX, svetiljke kao tip SAFIR).

Svetiljke za osvetljenje velikih javnih površina, sportskih terena, spoljno dekorativno osvetljenje (kao RADIAL, TERRA, svetiljke kao tip MY, ASTRAL).

Proračun osvetljenosti u zatvorenom prostoru: sobe, radionice, učionice.

 

Ubacivanje simbola sijaličnih mesta, prekidača, utičnica, bojlera, motora i drugih uređaja u dobijenu arhitektonsku osnovu (samo konture zidova sa stepeništem, vratima i prozorima).

Označavanje karakteristika pored elemenata: strujno kolo, snaga, visina ugradnje od poda, za priključke bojlera, grejalica i motora slobodna dužina kabla (korišćenjem programa kao Auto CAD).

 

 

Osnovni pojmovi: objekat, investitor, projektant, izvođač, stručni nadzor. Tehnička dokumentacija za izgradnju objekta, građevinska dozvola.

Građenje objekta, upotrebna dozvola, uslovi za izdavanje saglasnosti od elektrodistribucije pod kojim se objekat priključuje na mrežu.

Delovi projekta: opšti podaci, projektni zadatak, tehnički opis, opšti tehnički uslovi, specifikacija materijala, predmer i predračun radova, grafička dokumentacija.

Napajanje stalnih i pokretnih potrošača, izrada jednopolne šeme i merne grupe, raspored snaga po fazama, odabir glavnih osigurača, proračun pada napona.