Predmet :                ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE……

Cilj predmeta Cilj predmeta je sticanje znanja o vrstama električnih instalacija i njihovim funkcijama kao i osposobljavanje učenika za samostalno izvođenje i održavanje instalacije osvetljenja.

 

Polazna osnova: Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik  br. 9 iz 2003. godine,

Preporučena  literatura:  Udžbenik  Električne instalacije jake stuje Milorad Justinijanović

Razred:  DRUGI

nedeljni fond časova: 4 t

godišnji fond časova: 140 teorije

 

 

Nastavne teme /                             Fond časova po temama

Sadržaji po temama

 

ELEMENTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provodnici i kablovi: materijal za izradu provodnika i kablova, neizolovani provodnici, izolovani provodnici, kablovi, označavanje provodnika i kablova, trajno dozvoljene struje izolovanih provodnika i kablova u električnim instalacijama niskog napona.

Pribor za instalacione kablove: obujmice, razvodne kutije, kablovske uvodnice.

Pribor za energetske kablove: kablovske glave, kablovske spojnice, kablovske papučice, spojnice za kablovske žile, pribor za obeležavanje kablova.

Polaganje izolovanih provodnika i kablova niskog napona. Polaganje neizolovanih provodnika i kablova niskog napona.

Instalacione cevi i njihov pribor: metalne i nemetalne cevi, izbor instalacionih cevi prema prečniku i broju provodnika, pribor za cevi (spojnice, lukovi, račve, razvodne kutije).

 

Osnovne preporuke za polaganje instalacionih cevi i pribora.

Priključni uređaji: priključnice - podela prema koncepciji, mestu ugradnje, mehaničke zaštite, utikači.

Elementi zaštite: topljivi osigurači tipa D i B, automatski osigurači. Motorne zaštitne sklopke. Zaštitni uređaji diferencijalne struje (ZUDS). Zaštitna naponska sklopka: sredstva, primena, izbor, selektivnost. Odvodnici prenapona: sredstva, primena, izbor. Bimetalni relej kao element zaštite od preopterećenja.

Prekidački elementi: rastavljači, grebenaste sklopke, instalacione sklopke, kontaktori, stepenišni automatski prekidači, vremenski releji, tasteri. Podela, namena, princip rada, šeme vezivanja, izbor.

Električna brojila, uklopni sat, MTK prijemnik.

Merno razvodni ormani: sadržaj i dimenzije merno razvodnog ormana. Priključni, merni i razvodni prostor merno razvodnog ormana. Kućište merno razvodnog ormana. Međusobno povezivanje (ožičenje) u merno razvodnom ormanu. Table (ploče) u merno razvodnim ormanima: table - nosači opreme, table za montažu brojila. Upravljanje tarifama i opterećenjem.

Razvodne table sa osiguračima u stanovima: konstrukcija i povezivanje.

Kablovska priključna kutija: opis i šema povezivanja.

Priključak objekta na nisko naponsku mrežu: nadzemni priključak - izvođenje pomoću samonosećeg kablovskog snopa (SKS) i pomoću provodnika PVC izolacije.

Kablovski priključak - izvođenje na kablovsku NN mrežu i na nadzemnu NN mrežu.

UZEMLJENJE (19)

 

Elementi uzemljenja: uzemljivač, zemljovod, sabirni zemljovod. Podela uzemljenja po funkciji: zaštitno, radno, gromobransko, združeno. Tipovi uzemljivača: po materijalu od koga su izrađeni (cevi, trake, ploče), po načinu izvođenja (horizontalni, vertikalni, kosi), po sredini po kojoj se polažu (uzemljivači u zemlju, temeljni uzemljivači), po obliku (prstenasti, mrežasti). Materijal i presek uzemljivača. Specifična otpornost tla. Otpornost rasprostiranja uzemljivača. Merenje otpornosti uzemljivača.

 

GROMOBRANSKA INSTALACIJA (15)

 

Fizičke osnove atmosferskog pražnjenja. Spoljašnja gromobranska instalacija: prihvatni sistem, spusni provodnici za uzemljenje, izjednačavanje potencijala. Unutrašnja gromobranska instalacija: izjednačavanje potencijala, ograničavanje prenapona zaštitnim uređajima. Elementi gromobranske instalacije

 

ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (22)

 

Istovremena zaštita od direktnog i indirektnog dodira. Zaštita od direktnog dodira. Zaštita od indirektnog dodira. Zaštita automatskim isključenjem napajanja (TN sistem, TT sistem, IT sistem i zaštita pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje), zaštita upotrebom uređaja klase II ili odgovarajućom izolacijom (IR2H). Glavno i dopunsko izjednačavanje potencijala. Prostorije sa kadom i tušem - posebne tehničke mere zaštite od električnog udara.

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OBJEKTIMA - IZRADA (18)

 

Električne instalacije ispod maltera i na zidu - pribor i preporuke. Električne instalacije u podnim kanalima. Kanalni razvod (bus bar) - opis i primena. Bolnički razvod - pribor i preporuke. Električne instalacije u prostorijama sa kadom i tušem: pribor i preporuke.