Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Књижевност просветитељства

(7)

- тумачење појмова:

рационалан, рационализам,

просвета, просвећеност

- стицање знања о

филозофији здравог разума

- стицање знања о

особеностима књижевних

дела ове епохе

- стицање знања о

- Писмо Харалампију

- Живот и прикљученија

- Кир Јања

Књижевност европског романтизма

(9)

-  Одлике, поетика, стилске

карактеристике,

представници и

значај епохе романтизма;

- Цигани - Пушкин

- Евгеније Оњегин - Пушкин

- Лорелај – Хајне

- Слобода света - Петефи

 

 

 

Рад Вука Караџића и Његош

(11)

- Вуков рад на реформа

језика и правописа,

- Први српски рјечник,

- Сакупљање, проучавање и

објављивање дела из

народне књижевности;

-  Значај Вуковог рада за

културу и писменост

српског народа;

Горски вијенац – Његош

 

Поезија српског романтизма

(14)

- Романтизам у српској

књижевности – појава,одлике

специфичности,представници

- Кад  млидијах умрети

- Ђачки растанак

- На Липару

- Јутутунска народна химна

- Кажи ми, кажи

- Тијо ноћи

- Пођем, клецнем

- Међу јавом и мед сном

- Santa Maria della salute

Култура

изражавања

(17)

- говорне вежбе

- домаћи задаци

- писмени задаци

 

 

 

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Књижевност европског реализма 

(10)

- одлике, поетика,

представници и значај епохе

реализма у књижевности;

- Ана Карењина - Толстој 

- Чича Горио - Балзак

- Ревизор - Гогољ

Књижевност српског реализма

(23)

- Тематске, мотивске,

стилске и језичке

карактеристике српске

реалистичке прозе;

- Типови српских

реалистичких приповедака;

- Глава шећера – Глишић

- Ветар – Лазаревић

- Данга – Домановић

- Вођа – Домановић

- Поварета – Матавуљ

- Зона Замфирова – Сремац

- Народни посланик – Нушић

- Сиво, цуморно небо – Илић

 

Језик

(14)

- Морфологија – врсте и

промена речи у српском

језику