Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

 

Проучавање књижевног дела 

(7)

- стварање књижевноуметнич.

текста;

- књижевна култура;

- приповедање и приповедачи

- уметнички простор и време

- О култури – Исидора

- Шта ли те спречи –

Десанка Максимовић

 

Култура изражавања

(26)

 

 

- говорне вежбе

- писмени задаци

- домаћи задаци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лектира

(12)

 

 

 

 

 

- Хамлет  - Шекспир

- Хазарски речник – Павић

- Превер, Ахматова, Сенгор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језик

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Савремена књижевност

(37)

-  конгруенција;

-  синтакса падежа;

-  индикативна,  релативна и

модална употреба

глаголских облика;

- систем  зависних реченица

- систем независних речеица

- глаголски облици и значења

 

 

 

 

 

Поезија

 

- Каленић – Васко Попа

- Реквијем – Павловић

- Поезију ће сви писати

- Камена успаванка

- Тражим помиловање

 

 

Проза

 

 

- Чекање - Борхес

- Странац – Ками

- Прољећа Ивана Галеба –

Владан Десница

- Башта сљезове боје –

Бранко Ћопић

- Проклета авлија – Андрић

- Дервиш и смрт – Меша

Селимовић

- Корени – Добрица Ћосић

- Енциклопедија  мртвих –

Данило Киш

 

 

Драма

 

 

- Чекајући Годоа – Бекет

- Балкански шпијун –

Душан Ковачевић