Средњовековна филозофија

-схватање односа вере и разума;

- разумевање односа религије и филозофије;

-схватање суштине проблема универзалија

Филозофија новог доба

 

- рађање модерних наука

- разликовање; рационализма и емпиризма

- упознавање учења представника ових праваца;

- схватање значаја модерне политичке филозофије;

- схватање субјективног, објективног и апсолутног идеализма.

 

 

 

Савремена филозофија

- Схватање Марксове филозофске мисли;

- упознавање савремених филозофских оријентација

- обрада значајних представника савремене филозофије – избор.