Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Школски дани

( 8 )

- текст Како учити и шта учити

- Придеви и именице настали од партиципа;

- исказивање субјекатско-предикатских односа

( реченице са глаголом представлять собой у предикату, реченице са глаголом иметься као предикат )

- текст Аксиома

 

 

Библиотека

( 8 )

 

- текст Прва московска градска библиотека

- Атрибути ( конгруирани и неконгруирани, претварање једне врсте у другу)

- суфикси за грађење придева

- текст Како узети књигу из библиотеке

- систематизација: субјекатско – предикатски односи и атрибути

 

Књижевност

( 12 )

 

 

- живот и дело Ф.М. Достојевског са посебним освртом на Злочин и казну

- Текст Раскољников у Сибиру

- Исказивање циља у простој и сложеној реченици

( претварање реченице са прилошком одредбом за циљ у сложене реченице са зависном реченицом за циљ)

-стихови Писмо мајци

- заменице кто, что и чей

 

Проблеми младих

( 5 )

 

 

 

 

- текст Касно сам схватио

- Исказивање временских односа ( просте реченице са прилошком одредбом за време и сложене реченице са зависном реченицом за време; претварање једне врсте у другу)

- говорна тема Проблеми данашње омладине

 

 

 

Културно-историјски споменици

( 8 )

 

- живот и дело Л.Н. Толстоја

- Роман Ана Карењина

- текст Црква Рајевског

( Вронског)

- Исказивање приближности

- Исказивање просторних односа прилозима ( там, туда, оттуда, внизу, вниз, снизу, наверху, наверх, сверху...) и предлошко-падешким конструкцијама

- текст Испраћање руских добровољаца

Личности из културног живота Русије

( 6 )

-текст Петар Илич Чајковски

- Трпни придев садашњег времена ( замена овог облика глаголом са каторый + садашње време

- анегдоте

- текст Лабудови

- трпни придев прошлог времена

 

 

Спорт

( 8 )

 

-врсте спортова

- текст Легенда о проналаску шаха

- називи фигура у шаху

- шампиони Света у шаху

- исказивање питања

( директног и индиректног)

Струка

( 9 )

- опште теме везане за струку и практичан рад у струци;

- одрицање ( потпуно и делимично );

- даље усавршавање коришћења стручног речника