Nastavne teme / Fond časova po temama

Sadrzaji po temama

 

1. UVOD (1)

2. STRUKTURA MATERIJE (5)

 

PODELA ELEKTROTEHNIČKIH MATERIJALA (2)

  

 

 

PROVODNICI (8)

 

 

SUPERPROVODNICI 2

 

 

POLUPROVODNICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značaj elektrotehničkih materijala.

 

Veza između mikrostrukture (građe materijala) i osobina materijala

Diskontinualnost strukture materije.

Elementarne čestice, atom, molekul.

Hemijske veze.

Agregatna stanja. Kristali - raspored, osobine, nesavršenosti i njihov uticaj na osobine materijala. Fluidi - tečnosti, gasovi, čvrste amorfne supstance - raspored osobine.

Pojam energetskog procepa.

Podela materijala prema veličini energetskog procepa i specifične električne otpornosti.

Vrste energetskog procepa poluprovodnika.

 

Opšte karakteristike i podela provodnika. Specifična električna otpornost, tj. provodnost. Uticaj temperature, primesa (legiranja), mehaničkog naprezanja i termičke obrade na specifičnu električnu otpornost, tj. provodnost. Ostale osobine provodnika: toplotne, mehaničke, hemijske.

Metali velike provodnosti. Bakar - vrste, osobine, upotreba, legure. Aluminijum - vrste, osobine, upotreba, legure. Uporedne karakteristike Cu, Al, Ag i Au sa primenom.

Metali male električne provodnosti i otporni materijali. Metali male električne provodnosti (W, Mo, Pt, Ni, Fe, Cr, Pb,...). Otporni materijali. Materijali za regulacione i obične tehničke otpornike. Materijali za precizne otpornike. Materijali za zagrevne elemente. Uporedne karakteristike sa primenom.

Specijalni provodni materijali. Materijali za topljive osigurače. Materijali za električne kontakte. Materijali za termoelektrične spregove (termopar).

* Za obrazovne profile u trajanju od četiri godine.

Pojam superprovodnosti. Objašnjenje pojave superprovodnosti. Superprovodnici u magnetnom polju. Razlike između superprovodnika i poluprovodnika. Superprovodni materijali (nisko i visokotemperaturni). Uporedne karakteristike sa primenom.

 

 

 

 

Opšte karakteristike poluprovodnika. Princip provođenja električne struje u poluprovodniku - sopstveni i primesni poluprovodnici. Specifična električna provodnost poluprovodnika. Zavisnost specifične električne provodnosti poluprovodnika od temperature. Poluprovodnički materijali - elementi, jedinjenja, legure. Uporedne karakteristike Si, Ge i GaAs sa primenom. Ostali važniji poluprovodnički elementi, jedinjenja, legure i njihova primena.

* Za obrazovne profile u trajanju od četiri godine.

Opšte karakteristike i podela dielektrika. Specifična električna otpornost dielektrika. Polarizacija dielektrika. Polarni i nepolarni dielektrici. Dielektrični gubici. Dielektrična čvrstoća. Proboj dielektrika.