Наставне теме /   Фонд часова по темама

Садржаји

Праисторија - (2+1)

 

Реч о историјској науци

Праисторија

Стари век

 

 • Цивилизација

Старог истока   -  (3+1)

 

 

 • Стара Грчка -  (4+2)

 

 

 • Стари Рим  -  (3+1)

 

 

 

Египат –настанак,друштво и култура

Државе Месоптамије

 

Мала Азија, Анадолија.Феникија и Персија

Критско-микенски свет

Грчка од 12. до 15.века

Грчка од краја 5. до  3.века п.н.еГрчка и хеленистичка култура

Рим од оснивања града до почетка царства

Рим у доба царства

Римска култура

Средњи век

 

 • Западна Европа у раном седњем век  -  (2+1) 

 

Византија и Арабљани у раном средњем веку  -  (2+1)

 

 • Култура раног средњег века - (1+1) 
 • Државе Западних и Источних Словена  - (1+1) 
 • Српске земље у раном средњем веку - (1+1) 
 • Јужнословенске земље и Угарска      -(1) 
 • Западноевропске државе сталешке монархије - (2+1) 
 • Привреда и култура у Западној Европи - (1)
 • Средња и Источна Европа – (1)
 • Византија Палеолога и Србија Немањића - (4+2)
 • Привреда,друштво и култура у средњовековној Србији - (2+1)
 • Босна и Дубровник - (1+1)
 • Турска освајања на Балкану - (2+1)

 

Велика сеоба народа

Франачка држав

Крсташки ратови

Феудално друштво (1096-1270)

Источно римско царство (Византија)

Арабљани  ( Сарацени,  Арапи  )

Западноевропска култура

Византијска и арабљанска култура

Стари Словени

Насељавање Словена на Балканско

Полуострв

Србија (Рашка ) до средине 12.века

Дукља (Зета)

(Примање Хришћанства и пчеци писмености)

Француска,Енглеска и Немачка

Школе и Универзитети

Филозофија и наука

 

Византија од 12 до 15 века

Србија за време династије Немањића

Ширење српске државе

Српско царство (1331-1371)

Нови век

 • · Доба великих географских открића - (1+1)
 • · Култура и религија на почетку века

- (1+1)

 • · Грађанске револуције - (2+1)
 • · Русија,Пруска,Аустрија просвећени апсулутизам - (1)

Наполеонови ратови ратови и Бечки конгрес - (1

 • · Индустриска револуција

- (1+1)

 

 • · Срби под Турском влашћу

- (1+1)

 • · Срби под Хабзушком влашћу  - (2+1)

 

 • · Србија у првој полвини 19.века  - (6+2)

 

 • · Црна Гора до средине 19.века  - (1+1)

 

 

Велика географска открића

Хуманизам и ренесанса

Реформација

Револуције :

Низоземска,Енглеска

И рат за независност и стварање САД

Француска од 16 до 18.века

Наполеонови ратови и Бечки конгрес

 

 

 

Индустријска револуција

 

Техничка и научна открића

 

Османско царство од 16.до 18.века

 

Срби под Турском влашћу

Аустријско –турски ратови и сеобе

 

Срба од 16.до 18.века

Повод за устанак-сеча кнезова

 

Развој устанка  1804-1812

Други српски устанак 1815.годин

Владевина  Милоша Обреновића

Црна Гора у 19.веку