Nastavne teme/fond casova po temama

Sadrzaji

 

Evropa i svet u drugoj polovini 19 i pocetkom 20.veka-(3+2)

 

Evropa i svet u drugoj polovini 19 i početkom 20. veka

Privreda, napredak nauke i tehnike u veku

Liberalizma i početkom 20. veka

Velike sile i njihovi odnosi na prelomu vekova

Opšte odlike društva na razmeđu vekova

 

 

 

 

 

Srbija i Crna Goraod sredine 19 .veka do Prvog svetskog rata - (12+5)

 

 

Srbija i Crna Gora od sredine

19.veka do Prvog svetskog rata

Srbija od Svetoandrejske skupštine (1858)

do Berlinskog kongresa (1878)

Srbija od sticanja nezavisnosti (1878) doMajskog prevrata (1903)

Srbija od Majskog prevrata do Velikog rata (1903-1914)

Privredni i društveni razvoj Srbije krajem 19. i pocetkom 20 veka

Detinjstvo, školstvo idruštvo u Srbiji na prelomu vekova

Srpski narod u Osmanskom carstvu od polvine 19.veka do Balkanskih ratova

Crna Gora u drugoj polovini 19 i početkom 20.veka

Balkanski ratovi (1912-1913)

Prvi balkanski rat 1912/1913.godine

Drugi balkanski rat (1913)

Mir u Bukureštu !913.god

Značaj i posledice balkanskih ratova

Srbi u BiH od polvine 19. do Prvog svetskog rata

Srbi i južnoj Ugarskoj,Hrvatskoj Slavoniji i Dalmaciji u drugoj poloini 19 i početkom 20.veka

Svet u ratu 1914-1918.

 

 

 

 

I svetski rat - (8+4)

Revolucije u Rusiji i radjanje Sovjetskog Saveza

Srbija i Crna Gora u I svetskom ratu

Golgota i vaskrs srbije-pobeda

Ratni ciljevi Srbije i stvaranje Jugoslovenske drzave

Versajski mirovni sistem

 

Svet izmedju dva svetska rata    - (5+3)

Medjunarodni odnosi

Izmedju dva svetska rata

Drustvena zbivanja u evropi i svetu

Kraljevina SHS(Jugoslavija u medjuratnom periodu)-(7+3)

Kraljevina Srba,hrvata i slovenaca 1918-1929.godine

Nastanak drzave,politicke stranke

Vidovdanski ustav 1921.godine

Period diktature  1929-1935

Privreda i drustvo Kraljevine Jugoslavije

 

 

 

II svetski rat-(8+4)

 

 

Prvi period rata  (1939-1942)

Ulazak SAD u rat

Slom kraljevine Jugoslavije

Okupaciona podela Jugoslavije

Pokreti otpora i pocetak ustanka

Cetnici-tradicionalna srpska garda

Stvaranje nove

Ustanak u srbiji  1941.godine

Pocetak gradjankog rata u srbiji i crnoj gori

Druga faza svetskog rata 1942-1945.

Rat i zbivanja u Jugoslaviji

1942.и 1943.godine bоrbe za oslobodjenje jugoslavije

 

Svet i Jugoslavija posle II svetskog rata-(7+3)

 

 Pokreti otpora u Evropi i Saveznicke konferencije

Epilog drugog svetskog rata

Organizacija Ujedinjenih Nacija(OUN)

Jugoslavija posle drugog svetskog rata