Наставне теме /                                      Фонд часова по темама

Садржаји

 

 • I целина –(6+3)

 

 

 

 

 

 

 

 • II целина  –(6+3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • III целина –(6+3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • IV целина –(6+4)

 

 

 • · Шта је уметност. Уметност у простору, уметност у времену. Уметност и друштво
 • · Облик: конструкција и пропорција
 • · Појава уметничког стварања. Епохе у уметности (праисторија, старе цивилизације, Грчка и Рим)
 • · Опажање, представљање и уопштавање
 • · Медији: цртанје, сликање, вајање, историја уметности...
 • · Средства: ликовно-техничка и дидактичка
 • · Линија као елемент уметничког израза. Боја као средство сликарског обликовања. Перспектива
 • · Епохе у уметности (Романика, Готика, Византија, Ислам и Ренесанса)
 • · Самостално ликовно изражавање. Простор. Перспектива

Опажање, представљање и уопштавање

 • · Медији. Историја уметности, цртање, сликање, вајање
 • · Средства: Ликовно-техничка и дидактичко-методичка
 • · Светло и сенка као елементи сликарског и скулпторског обликовања
 • · Самостално ликовно изражавање. Светлински односи. Боја
 • · Уметничко наслеђе
 • · Епохе и правци у уметности (Барок, Неокласицизам, Романтизам и Реализам)
 • · Опажање и изражавање
 • · Медији: цртање, сликање, вајање, историја уметности...
 • · Средства: ликовно-тхничка, ликовно-изражајна и дидактичко-методичка
 • · Правци и појаве у уметности (Импресионизам, Модерна уметност И савремена уметност)
 • · Композиција (компоновање објеката у одређеном простору с обзиром на намену)