Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

 • Музика и друштво – (1) 

 

 • Музика првобитног друштва
 • Одлике музике првобитног друштва
 • Прве цивилизације
 • Грчка уметност
 • Грчко позориште

 

 • Музика средњег века – (2) 

 

 

 

 

 

 • Византијска традиција
 • Грегоријанска традиција
 • Велика шизма
 • Музика Византије
 • Осмогласник
 • Грегоријански корал
 • Вишегласје
 • Оргуље

 

 • Световна музика средњег века
 • Почеци духовне и световне музике код нас
 • Духовна традиција
 • Народна музика
 • Витешка музика
 • Музика на двору
 • Музика ренесансе – (1) 

 

 • Полифонија
 • Представници
 • Инструментална музика
 • Музика барока – (2) 

 

 

 

 • Опера
 • Инструментална музика барока
 • Барокни инструментални облици
 • Вокално-инструментални облици барока

 

Музика ренесансе и средњег века – (1) 

 • Хендл и Бах
 • Опера у 18. веку
 • Комична опера

 

 • Музика предкласике и класике – (2) 

 

 • Преткласика
 • Музичка класика
 • Јоѕеф Хајдн
 • Сонатни циклус
 • Сонатни облик
 • Музика предкласике и класике – (1) 
 • Волфганф Амадеус Моцарт
 • Лудвиг ван Бетовен

 

 • Музика романтизма – (5) 

 

 • Музика романтизма
 • Идеја националног
 • Програмност

 

Опера и други сценски жанрови – (1) 

 

 • Клавирска муз.раних романтичара
 • Соло песма
 • Апсолутна и програмска музика
 • Опера прве половине 19.века
 • Фредерик Шопен
 • Франц Лист
 • Клавирска минијатура
 • Романтичарска соната
 • Романтичарски концерт
 • Шубертове песме
 • Шуманове песме
 • Немачки рани романтизам
 • Програмска музика
 • Фантастична симфонија
 • Симфонијска поема
 • Позноромантичарска симфонија
 • Италијанска опера
 • Француска велика опера
 • Зингшпил
 • Руска национална опера
 • Опера и други сценски облици – (3) 

 

 • Оперета
 • Јохан Штраус – млађи
 • Жак Офенбах
 • Балет

 

Опера и други сценски облици – (1) 

 • Музичка драма
 • Рихард Вагнер
 • Ђузепе Верди
 • Француска лирска опера
 • Опера на почетку 20.века
 • Ђакомо Пучини
 • Романтизам у словенским земљама – (2) 

 

 

 

 • Руска национална школа
 • Српска музика 19.века
 • Класици модерне
 • Међуратни период
 • Руска петорица
 • Петар Илич Чајковски
 • Чешка музика

 • Српска музика 19.века – (1) 
 • Предромантизам
 • Романтизам – Мокрањчева доба
 • Јосиф Маринковић
 • Стеван Стојановић Мокрањац
 • Импресионизам – (1) 
 • Импресионизам
 • Музика 20.века – (2) 
 • Игор Стравински
 • Бела Барток

 • Српска музика 20.века – (2) 
 • Неокласицизам
 • Немачки композитори
 • Француска шесторица
 • Руска музика
 • Бенџамин Бритн
 • Карл Орф
 • Дмитриј Шостакович
 • Пољска школа
 • Милојевић, Христић, Коњевић
 • Српска музика 20.века – (1) 
 • Српска музика друге половине 20.века
 • Џез и популарна музика – (2) 

 

 

 • Џез и популарна музика
 • Луј Амстронг
 • Класичан џез
 • Свинг
 • Пут развоја
 • Орнет Колман
 • Рок музика
 • Џез и популарна музика – (1) 
 • Домаћи поп и рок

 

 • Џез и популарна музика – (1) 
 • Филмска музика
 • Позоришна музика
 • Радио и телевизија
 • Неми филм
 • Звучни филм