Тема (број часова)

Садржаји

ФУНКЦИЈЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАМА  (10)

Дефинисање функција. Параметри и аргументи функција. Формални параметри. Стварни аргументи. Прототипови функција. Предаја параметара по вредности. Бочни ефекти функција. Непроменљиви и непостојани формални аргументи. Глобални индентификатори. Рекурзивне функције.

ПОКАЗИВАЧИ  (5)

Декларисање показивачких променљивих. Приступ подацима помоћу показивача. Показивачи и низови у C језику. Показивачи и функције (показивачи као аргументи функција, функције које враћају показиваче, показиваче на функције).

ВИШЕДИМЕНЗИОНАЛНИ ВЕКТОРИ (МАТРИЦЕ)  (5)

Дефинисање и упознавање са вишедимензионалним низом. Дефинисање вишедимензионалног низа. Иницијализација вишедимензионалног низа. Приступање елементима матрице. Проласци кроз матрицу. Придруживање идентификатора вишедимензионалним низовним типовима података.

СТРИНГОВИ  (6)

Дефиниција стринга. Иницијализација стринга. Приступ елементима стринга помоћу индекса. Приступ елементима стринга помоћу показивача. Упознавање са основним функцијама из библиотеке string.h. Функције са променљивим бројем аргумената. Упознавање са модуларним програмирањем (формирање  сопственог модула са корисним функцијама у раду са стринговима).

ТЕХНИКЕ ПРЕТРАЖИВАЊА И СОРТИРАЊА НИЗОВА (4)

Секвенцијално претраживање низа. Бинарно претраживање низа. Селецтион_сорт. Сортирање непосредним уметањем. Сортирање бинарним уметање. Bubble_sort. Quick_sort.

СТРУКТУРЕ   (8)

Дефинисање структуре. Структуре и функције. Показивачи и структуре. Типови које дефинише корисник и typedef. Набрајања. Уније. Поља битова.

ДАТОТЕКЕ    (14)

Отварање и затварање датотека. Рад са текстуалним датотекама. Рад са бинарним датотекама. Позиционирање унутар датотеке (директан приступ). Аргументи из командне линије.

ДИНАМИЧКА МЕМОРИЈА И ДИНАМИЧКЕ СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА  (18)

Динамичка додела меморије. Динамички низови. Рад са једноструко спрегнутом листом. Иницијализација једноструко спрегнуте листе. Формирање једноструко спрегнуте листе додавањем новог елемента на почетак листе или додавањем новог елемента на крај листе. Формирање сортиране једноструко спрегнуте листе.  Брисање елемента из једноструко спрегнуте листе. Приказ садрзаја података у једноструко спрегнутој листи. Брисање листе и ослобађање заузете меморије. Формирање и рад са динамичком струкуром података- двоструко спрегнутом листом.