Тема (број часова)

Садржаји

ПОЛУДИНАМИЧКЕ И ДИНАМИЧКЕ СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА (6)

Формирање и рад са полудинамичком структуром података стек Формирање и р


ад са динамичком структуром података ред. Формирање и рад са динамичком структуром података сентинел листом.

УВОД У ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ У ЈЕЗИКУ C++  (22)

Преглед основних концепата објектно орјентисаног програмирања. Класе:дефинисање класа, функције чланови класа. Конструктори и деструктори. Преклапање оператора: операторске функције, неки посебни оператори (=, ++ и --, (), [], ->,nеw и  delete),  основни стандардни улазно/излазни токови. Наслеђивање: дефинисање изведених класа, виртуелне методе, вишеструко наслеђивање, полиморфизам. Генеричке функције и класе: дефинисање шаблона, генерисање функција, генерисање класа. Обрада изузетака: руковање изузецима, пријављивање изузетака, прихватање изузетака.

ПИСАЊЕ WИНДОWС ПРОГРАМА У ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ C++  (22)

Оперативни систем Windows и МФЦ. Креирање главног прозора. Креирање прилагођене иконе и курсоре. Додавање менија и функција које одговарају на   поруке вашој wиндоwс    апликацији. Исцртавање графике и текста. Брзо исцртавање и битмапирана графика. Додавање дијалога и дугмади windows апликацији. Спискови, падајуће листе, контроле за измену и функције за пренос података. Документно приказане апликације.  Растављачи. МДИ апликација.

БАЗЕ ПОДАТАКА (12)

Модели података. Модел, Објекти и везе – МОВ (објекти, особине врсте веза ). Превод МОВ у Релациони модел. Приступ базама из програмског језика.