Predmet : Praktična nastava

Cilj predmeta : Sticanje znanja umenja I navika potrebnih za ovladavanje poslova u okviru obrazovnog profila I

osposobljavanje za brzo uključivanje u proces konkretne tehnologije rada

 

Polazna osnova :  Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik br. 12 iz 2006 godine, strana 17-18

 

Preporučena literatura :

1.Tehnlogija obrazovnog profila za automehaničare za drugi razred mašinske škole dr Dimitrije Janković,

dr Nenad Janićević kat.br. 22216;

 

  1. Servisna uputstva I Radionički priručnici od proizvodjača vozila I njihovih servisnih službi,
  2. Katlozi rezervnih delova
  3. Katalozi specijalih alata
  4. Upustvo za rukovanje I održavanje od proizvodjača vozila I njihovih servisnih službi.

 

Razred : Drugi                          Nedeljni fond časova : 12                     Godišnji fond časova : 444

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

1. Uvod (2)

 

Upoznavanje programa praktične nastave, stručne literature I zahteva radnog programa automehaničara.

Ovladavanje tehnološkim postupcima I metodama sastavljanja I rastavljana podsklopova, sklopova

Mesto realizacije

-školska radionica

-automehaničarske radionice I auto servisi

 

Nastavna sredstava  :

-tekstualna

-vizualna

-audio-vizuelna

-manuelna

-pomoćno tehnička

Korelacija sa drugim predmetima

1.Tehnoligija obrazovnog profila za automehaničare

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

Upoznavanje automehaničarske radionice I radnih mesta.Zaduživanje radnih mesta zaručnu obradu alatom I priborom.Radna I tehnološka disciplina.Upoznavanje mera I sredstva zaštite na radu.Čišćenje I održavanje radnog mesta.Pravilinik o kućnom redu.

I sistema motornog vozila pri njihovom održavanju.

-Ospobljavanje učenika za pravilnuupotrebu, primenu I održavanje sredstva rada, njihovo racionalno I ekonomično korišćenje

-Primena znanja prilikom uvodjenja kvarovai nastalih nedostataka u funkcionisanju uredjaja is sistema motornih vozila

Oblik rada

-grupni

-rad u parovima

-individualni

-rad sa majstorima

-kombinovani

Metode rada

-verbalne

-kombinovane

-rešavanje problema (heuristički pristup)

-demonstrativan

praktičan rad u radionici

 

Praćenje napredovanja učenika I ocenjivanje

-tetovi znanja I veština

-usmeno ispitivanje

-prrovera znanja veština I navika

-pregled dnevnika rada praktične nastave

-ocenjivanje uz pomoć majstora (uvažavanje mišljenje majstora)

Slike

Šeme

Kompjuter sa video projektorom

Uđbenik

Merila

Kontrolnici

Delovi motornih vozila koji se nalaze u radionici

Model motornog vozila sa svim mehanizmima

Simulator rada motora motornog vozila

2.Mašinski elementi

3.Tehničko crtanje

4.Mašinski materijali

5.Opšta mašinska praksa

6.Tehnoligija obrade

7.Ogranizacija rada

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

2. Tehničko održavanje vozila (12)

Tehnički pregledi.Zamena ulja u motoru, menjaču, duferencijalu I upravljaču.Kontrola nivoa tehčnosti vode u hladnjaku, ulje za kočnice I rezervarima za tečnost,Podmazivanje motornog vozila : spona, rukavaca, osmica gibnjeva zglobnih prenosnika, prenosnih poluga I dr.

-Sticanje znanja umenja I veština u podešavanju rada motora I motornih vozila

-Sticanje znanja I umenja u merenju I kontrolisanju delova u procesu rada I ostvarivanju potrebnog kvaliteta

-Sticanje znanja I navika za pravilno korišćenje sredstava na radu.

Realizacija praktične nastave mora da se odvija neposrednim manipulativnim radom oslobodjenja suvišnog verbalizma uz neophodni teoriski minimum.Prisutno je povezivanje teorije I prakse (generalizacija iskustva I naučnog sazanja ).Vežbe treba da budu u funkciji produktivnog rada I da imaju produktivnu vrednost.Radne zadatke

 

 

3. Pogonski motor, popravka I održavanje glavnih delova

(156)

 

Izdvajanje motora iz šasije.Rasklapanje motora I defektaža.Merenje I kontrola ovishih cilindara I radilice, obrada glava motora, obrada sedišta ventila I izmena vodjica ventila.

Izmena ležajeva radilice I bregastog  vratilaUgradnja klipne pumpe,

 

vežbe treba treba prilagodjavati povećanju nivoa osposobljenosti učenika I karakteristični poslovima automehaničara, uvežbavanjem sticanja nove veštine I navike.

 

Ocenjivanje obuhvata:

-tačnost izrade

-kvalitet obrade

-uredno održavanje

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

zupčenje motora I razvodnika.Opravka pumpe ulja, podešavanje ventila.Proba motora I fino podešavanje.Postavljanje motora u šasiju.

 

 

radnog mesta

-pravilno korišćenje sredstava zaštite na radu

 

Realizacijom nastave u bloku moće se povećati profesionalna usmerenost učenika ka konkretnim potrebama proizvodnje.

 

 

4. Alat I instrumenti za dijagnostiku kvarova

(42)

 

-Mototester (6)

-Uloga mototestera u dijagnostici

-Podešavanje vremenske baze, trajanje tipičnih signala – EUSMV

-Podešavanje naponske baze-Tester izduvnih gasova (12)

-Izduvnih gasova kod bezinskih motora

-Merenje količine O2

-Merenje količine CO

-Merenje količine HC

 

 

 

 

 

 

             

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

-Merenje količine CO2

-Procena mehaničkih neispravnosti na osnovu pokazivanja  testera izduvnih gasova

-Komunikacioni uredjaji (24)

-Funksionisanje sistema samodijagnostike ugradjen u upravljački računar

-Informacije koje se dibijaju presto komunikacionog uredjaja-

Informacije koje se nemogu dobiti   preko komunikacionog uredjaja

-Pravilno tumačenje kodova grešaka

Pravilno tumačenje kodova  senzora , specifične greške

-Pobudjivanje pojenihih aktuatora

Adaptivni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

5.Specifični aparati I oprema za dijagnostiku

(24)

--EOBD dijagnostika-Led dijoda, izradaLed dijoda, izrada

-Povezana polja

-Univerzalni merni instrumenti

-Vakuum pumpa

-Manometar I adapteri za merenje pritiska pri ubrzavanju, turbopunjača

-Igle za bušenje izolacije

-Sto za mernu proveru

 

 

 

 

 

6.Dijagnostika mehaničke ispravnosti vozila

(12)

-Provera mehanički parametara

-Parametre koje nemožemo lako proveriti

 

 

 

 

 

7.Sistem za hlađenje

(18)

-Pumpa za vodu.Izmena remenice, krajišnika, grafitnih zaptivki, ležajeva I turbine.Izmena creva I termostata u .

 

 

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

8.Karburator – dovod goriva

(48)

rashladnom sistemu.Izmena poluge I čeličnih užeta gasa.-Izmena rezervoara, pumpe za gorivo, prečistača za gorivo I vazduh, kontrola nivoa  goriva, siskova, čoka, preliva kanala I izmena zaptivki.Podešavanje punog hoda leptira I malog broja obrtaja.

 

 

 

 

9.Pumpa visokog pritiska

(36)

Kontrola rada na probnom stolu.Izmena elemenata, izmena brizgaljki, prečistača za gorivo I vazduh.Ispuštanje vazduha I zupčenje pumpe.

 

 

 

 

10.Dijagnostika pojedinih tipova davača

(42)

-Provera mase napajanja

-Provera induktivnog davača broja obrtaja

-Provera Holovog davača

-Provera davača temperature, sinptomi

 

 

 

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

neispravnosti

-Provera davača položaja leptira, pedala gasa, prtokomera sa obrtnim klatnom, sinptomi neispravnosti

-Provera davača pritiska I podpritiska, sinptomi neispravnosti

-Provera davača samopaljnja, sinptomi neispravnosti-Provera protokomera sa vrućim filmom, sinptomi neispravnost

-Provera davača količine kisonika, sinptomi neispravnosti

-Provera davača krajnih položaja leptira, pedale gasa, sinptomi neispravnosti

 

 

 

 

11.Uređaji za paljenje smeše

(36)

 

Kontrola bateriskog paljenja.Punjenje akumulatora, izmena indukcinih

 

 

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

kalema, kondezatora, kontakata (platinastih dugmadi) razvodne ruke, svećice, provodnika I postavljanje razvodnika u fazu, statičko I dinamičko  podešavanje ugla paljenja.

 

 

 

 

12.Električni uređaji na motoru

(36)

-Promena grafitnih dirki (četkica) I lažajeva kod dinamo mašine, alternatora I elektro pokretača.

 

 

 

 

13.DIijagnostika pojedinih tipova aktutora

(18)

-Provera ispravnosti brizgača, sinptomi neispravnosti

-Provera ventila hoda, sinptomi neispravnosti

-Provera step motora

-Elektro-vakumski aktuatori, provera ispravnosti

-Dijagnostika kvarova na upravljačkim računarima