Cilj predmeta : Sticanje znanja umenja I navika potrebnih za ovladavanje poslova u okviru obrazovnog profila I                           osposobljavanje za brzo uključivanje u proces konkretne tehnologije rada

Polazna osnova : Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik br. 12 iz 2006 godine, strana 17-18

Preporučena literatura :

 

1.Tehnlogija obrazovnog profila za automehaničare za treći razred mašinske škole

dr Dimitrije Janković kat.br. 23202;

  1. Servisna uputstva I Radionički priručnici od proizvodjača vozila,
  2. Katlozi rezervnih delova od proizvodjača vozila
  3. Katalozi specijalih alata od proizvodjača vozila I njihovih servisnih službi
  4. Upustvo za rukovanje I održavanje od proizvodjača vozila I njihovih servisnih službi.

 

Razred :  Treći                         Nedeljni fond časova : 14                     Godišnji fond časova : 448+60

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

1.

Dijgnostika neispravnosti na sistemima paljenja

(35)

Mere bezbednosti prilikom rada na sistemima paljenja

-Utvrdjivanje trenutnog stanja sistema paljenja

-Analiza oblika varnica

-Provera svećica I toplotne vrednosti

Ovladavanje tehnološkim postupcima I metodama sastavljanja I rastavljana podsklopova, sklopova

Mesto realizacije

-školska radionica

-automehaničarske radionice I auto servisi

Oblik rada

-grupni

-rad u parovima

-individualni

-kombinovani

Nastavna sredstava  :

-tekstualna

-vizualna

-audio-vizuelna

-manuelna-

pomoćno tehnička

Слике

Korelacija sa drugim predmetima

1.Tehnoligija obrazovnog profila za automehaničare

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

 

-Provera bateriskog sistema paljenja sa platinama

-Provera klasičnog elektonskog sistema paljenja

-Specifičnosti dijagnostike kvarova računarskih upravljačkih sistema paljenja

-Dvovarnične bobine, dijagnostika ispravnosti

 

 

 

 

 

 

 

I sistema motornog vozila pri njihovom održavanju.

-Ospobljavanje učenika za pravilnu upotrebu, primenu I održavanje sredstva rada, njihovo racionalno I ekonomično korišćenje

-Primena znanja prilikom uvodjenja kvarovai nastalih nedostataka u funkcionisanju uredjaja is sistema motornih vozila

-Sticanje znanja umenja I veština u podešavanju rada motora I motornih vozila

Metode rada

-verbalne

-kombinovane

-rešavanje problema (heuristički pristup)

-demonstrativan

praktičan rad u radionici

 

Praćenje napredovanja učenika I ocenjivanje

-tetovi znanja I veština

-usmeno ispitivanje

-prrovera znanja veština I navika

-pregled dnevnika rada praktične nastave

-ocenjivanje uz pomoć majstora (uvažavanje mišljenje majstora)

 

Шеме

Компјутер са видео пројектором

Уџбеник

Мерила

Контролници

Делови моторних возила који се налазе у радионици

Модел моторног впзила

са свим механизмима

Симулатор рада мотора  моторног возила

2.Mašinski elementi

3.Tehničko crtanje

4.Mašinski materijali

5.Opšta mašinska praksa

6.Tehnoligija obrade

7.Ogranizacija rada

2.

Dijagnostika sistema ubrizgavanja benzina    (35

-Mere bezbednosti prilikom rada na sistemu ubrizgavanja

-Mere pritiska ubrizgavanja

-Sticanje znanja I umenja u merenju I kontrolisanju delova u procesu rada I ostvarivanju potrebnog kvaliteta

Realizacija praktične nastave mora da se odvija neposrednim manipulativnim radom oslobodjenja suvišnog verbalizma uz neophodni teoriski

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

-Specifičnosti dijagnostike na sistemu mehnaičkog ubrizgavanja

-Specifičnosti dijagnostike na sistemima ubrizgavanja benzina

-Specifičnosti dijagnostike na sistemima ubrizgavanje binzina sa elektičnim

-Provera stanja katalizatora

-Sticanje znanja I navika za pravilno korišćenje sredstava na radu.

minimum.

Prisutno je povezivanje teorije I prakse (generalizacija iskustva I naučnog sazanja ).Vežbe treba da budu u funkciji produktivnog rada I da imaju produktivnu vrednost.Radne zadatke – vežbe treba treba prilagodjavati povećanju nivoa osposobljenosti učenika I karakteristični poslovima automehaničara, uvežbavanjem sticanja nove veštine I navike.

 

Ocenjivanje obuhvata:

-tačnost izrade

-kvalitet obrade

-uredno održavanje radnog mesta

-pravilno korišćenje sredstava zaštite

 

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

 

 

na radu

Realizacijom nastave u bloku moće se povećati profesionalna usmerenost učenika ka konkretnim potrebama proizvodnje.

 

 

 

 

3. Dijagnostika  računarskih kontrolisanih sistema ubrizgavanja dizel (35)

 

Opšte mere bezbednosti

-Specifičnosti sistema samodijagnostike kod računarskih kontrolisanih sistema ubrizgavanja dizela

-Najčešći kvarovi davača I aktuatora kod računarskih kontrolisanih sistema ubrizgavanje dizela

rotacionom pumpom,

specifični problemi

-Sistemi ubrizgavanja dizela sa zajedničkim vodom, specifični problemi

-Sistem ubrizgavanja dizel pumpa-dizel, specifični probelmi

 

 

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

4. Mehanizam za upravljanje (35)

Izmena ležaja rukavaca, glavčina I osovina.Kontrola ispravnosti I izmena spona.Defektaža I opravka glave upravljača I servo uredjaja.Podešavanja uglova prednjeg trapa.

 

 

 

 

 

 

5. Spojnice (42)

Rad na komandnim polugama I sistema za prenos snage.Izmena lamele, korpe I potisnog ležaja kvačila.Podešavanje slobodnog hoda I kontrola ispranosti elemenata spojnice.

 

 

 

 

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

6. Menjački stepeni prenosa4(9)

 

 

Popravka komadnih poluga I podešavanje hoda poluga.Izmena zupčanika, sinhrona, osigurača, ležajeva, uljnih zaptivki I kandžastih sponica.

 

 

 

 

7. Računarski upravljački sistem automatskog menjača (14)

mehaničkog sklopa menjača 09A

-Davači, izlazni I ulazni signali računarskog upravljačkog sistema automackog menjača 09A

-Aktuatori računarskog upravljačkog sistema menjača 09A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

8. Pogonski most I zglobni prenosnici(35)

 

izmena prenosnika : zglobnih, krilastih, hardijevih I homokinetičkih.Izmena vratila.

 

 

 

 

9.SIistemi za oslanjanje, točkovi I pneumatici (28)

Postupak inakrsne izmene točkova sa I bez rezervnog točka.Balansiranje I pravilno postavljanje .Izmena armotizera, gibnjeva, odbojnika I torzijonih poluga

 

 

 

 

10.Sistem za kočenje (77)

Hidraulična kočnica.Provera ispravnosti sistema za kočenje.Izmena funkcionih obloga, rezervoara, poluga,gumica, ventila, opruga I čeličnih užadi.

 

 

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

Ispuštanje vazduha iz instalacije za kočenje.Podešavanje kočnica.Kontrola, podešavanje I izmena elemenata da dodatnoj opremi.azdušna kočnica.Izmena obloga komandi, ventila za kočenje, razvodnih ventila, mažetni I poluga.

 

 

 

 

11.Sistemi za kočenje sa

ABS-OM (14)

-Principi rada sistema protiv blokaade kočnica, ABS sistema

-Osnovni elementi ABS sistema

Varijante ABS sistema

-Sistem sa osnovnim davačima I aktuatorima - '' Bosch 5.ABS/EDS/ASR''

 

 

 

 

12.Tehničko održavanje motornih vozila (49)

Servisni pregled motorih vozila prema upustvu za održavanje, prvi, drugi I treći servis.

 

 

 

 

 

 

Nastavne teme / fond časova po temama

Sadržaj po temama

Zadaci

Način ostvarivanja programa

Nastavna sredstva

Napomena

 

Tehnički pregled motornih vozila. Radovi obuhvaćeni pravilnikom vršenju tehničkog pregleda motornih vozila

 

 

 

 

13. Nastava u bloku (60)

Rad na popravci I održavanju motornih vozila prema uslovima I zahtevima tekuće tehnoligije.

Obuka vožnje učenika za B kategoriju motornih vozila, prema utvdjenom planu programu autoškole za 40 časova (ukoliko škola ima obezbeđene uslove za obuku vozača učenika).