Nastavni plan

Naziv predmeta------Biologija I  ekologija I zastita zivotne sredine

Cilj predmeta---razvijanje odgovarajucih kvaliteta:objektivnost,kriticko misljenje,sposob-

Nost inoviranja I kreativnost.Formiranje pravilnih stavova prema prirod-

Noj sredini,zastiti I unapredjivanju.

Razred  1.3,6     Nedeljni fond—2 casa,   godisnji fond—74 casa

 

Nastavna tema

Ciljevi I zadaci

Metode I oblici

Nastavna sredstva

Br.cas

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

17

4

Osnovni pojmovi ekologije

Formiranje pravilnih predstava  I pojmova o prirodi.Razvoj naucnog pogleda na svet I razvijanje ljubavi prema prirodi

Verbalne

Rad na tekstu

Tekstualne;

Kombinovani rad

Tekstalna

Vizuelna

Demonstracija u prirodi

9

5

Zastita I unapredjivanje zivotne sredine

Razvijanje ekoloske svesti I ekoloske culture;formiranje radnih navika I odgovornosti prema radu

Verbalne I rad na tekstu

Kobinovani rad

Tekstualna,vizuelna

Pomocno tehnicka

4

6

Pojam zagadjivanja zivotne sredine:vazduha,vode ,zemljista,hrane I radioaktivno zagadivanje

Sticanje saznanja o duznostima I obavezama ocuvanja prirodnih bogatstava;sticanje znanja o racionalnom I razumnom koriscenju prirodnih dobara I posledicama nastalim ljudskom delatnoscu

Verbalne,resavanje problema I demonstrativne;

Kombinovani rad

Tekstualna,vizuelna

Demonstracija u prirodi I pomocno tehniocka

23

7

Zastita prirode—nacionalni parkovi,parkovi proirode I rezervati

Razvijanje praqvilnog ,kulturnog I svesnog odnosa prema prirodi,izgradjivanje etickih I estetickih stavova u odnosu na prirodu

Kombinovane,heuristicki pristup I demonstrativne

Frontalni I individualni

Tekstualna

Vizuelna I audio-vizuelna

2

Napomena :Teme od 4 do 7 su program nastave ekologije za odelenja I1,I2 ,I7,I8 i II4 sa po jednim casom nedeljno