МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 

ИНСТАЛАТЕР 

Трајање: три године 

Циљ : Стицање стручно теоријских знања, умења и навика потребних за обављање послова у оквиру образовног профила. Оспособљавање ученика за брзо укључивање у процес рада, брзо прилагођавање новим технологијама и достигнућима при одржавању и поправљању инсталација.

Задаци :