Предмет:                                  SOCIOLOGIJA

Циљ предмета:                    Cilj nastave sociologije je da ucenici upoznaju osnovne sadrzaje socioloskih teorija I metoda nauke sociologije.

Полазна основа: Polaziste u izradi koncepcije sadrzaja nastavnog predmeta sociologije je da ucenici usvoje osnovne pojmove iz ove oblasti,kao I da formiraju                 kriticki odnos prema svetu,razumeju protivurecnosti koje nastaju u razvoju drustva,kao I da odrede svoje mesto I aktivan stav.

Препоручена  литература:  Dr Milovan Mitrovic I Dr Sreten Petrovic,Sociologija za III razred strucnih skola I IV razred gimnazije,Zavod za udzbenike,Vise izdanja

 

Разред:  TRECI недељни фонд часова: 2 годишњи фонд часова: 72

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Predmet Sociologije- (4)

 • · Odredjenje predmeta sociologije
 • · Sociologija I druge drustvene nauke
 • · Metod sociologije
 • · Razvoj sociologije kao naucne discipline
 • · Socioloske teorije

 

Zadaci nastave sociologije su:

-Shvatanje znacaja rada I podele rada kao ekonomske kategorije osnove stvaranja I razvoja coveka I drustva I da uoce odnos prirode I coveka u tehnoloskom drustvu I savremene ekoloske probleme;

-Upoznavanje strukture I organizacije drustva,drustvenih grupa I zajednica,drustvenog raslojavanja I principa populacione politike;

-Shvatanje znacaja culture I civilizacije,vrsta kulturnih znacenja I perspektiva razvoja savremenog drustva.

 

 

 

 

MESTO REALIZACIJE :

Kabinet

 

METODE RADA:

Frontalni,grupni,individualni

PRACENJE : 

 • Testovi znanja I vestina 
 • Usmeno ispitivanje 
 • Samostalno izlaganje ucenika 
 • Domaci istrazivacki zadaci 
 • Lista provere vestina tokom procesa I na osnovu produkta-direktno pracenje formiranja stavova I njihovog saopstavanja I usmeno I pismeno 

Šeme,grafikoni,odabrani tekstovi itd.

 

Priroda,covek I drustvo -(14)

 • · Rad I podela rada kao osnova stvaranja I razvoja coveka I drustva
 • · Drustvena proizvodnja
 • · Proizvodnja I njeni osnovni cinioci
 • · Proizvodne snage I proizvodni odnosi
 • · Drustvena reprodukcija I n jene osnovne zakonitosti
 • · Robni oblik drustvene proizvodnje
 • · Osnovna obelezja robne proizvodnje
 • · Roba I njena osnovna svojstva
 • · Razvoj oblika vrednosti, sustina I osnovne funkcije novca
 • · Osnovno znacenje zakona vrednosti
 • · Priroda I covek u tehnoloskom drustvu
 • · Ekoloski problemi

Struktura I organizacija drustva-(16)

 • · Elementi drustvene structure
 • · Drustvene grupe
 • · Brak I porodica(populaciona politika)
 • · Profesionalne,teritorijalne,religijske I druge drustvene grupe
 • · Drustvene zajednice
 • · Porodica,narod,nacija(populaciona politika)
 • · Drustveno raslojavanje(klase I slojevi)
 • · Drustvene institucije I organizacije
  Politicke partije I pokreti
 • · Drzava,pravo I politika
 • · Drustvena svest I njeni oblici

 

Promene I razvoj drustva-(8)

 • Vrste drustvenih promena
 • Drustvene pokretljivosti
 • Drustveni razvoj I njegovi cinioci
 • Razvojne perspektive savremenog drustva

Kultura I drustvo-(30)

 • Pojam kulture I civilizacije
 • Vrste kulturnih znacenja
 • Religija(tipovi religioznosti)
 • Nastanak religijske svesti(primitivna zajednica,totemizam,fetisizam,magija,animizam)
 • Mit I mitologija
 • Monoteisticke religije(jevrejska religija,budizam,hriscanstvo,islam)
 • Obicaji I moral
 • Filozofija I nauka
 • Umetnost(vrste umetnickog stvaralastva)
 • Masovna kultura I potkultura
 • Kultura I licnost