Предмет:                                  USTAV I PRAVA GRADJANA

Циљ предмета:                    Cilj nastave ovog predmeta je sticanje elementarne politicke kulture I znanja o demokratskom uredjenju,polozaju gradjanina,njegovom ucescu u vrsenju vlasti I politickom zivotu uopste.

Полазна основа: Polazna osnova u izradi koncepcije sadrzaja nastavnog predmeta Ustav I prava gradjana zasniva se na potrebi da ucenici shvate znacaj ustavnosti kao istorijskog,civilizacijskog dostignuca u procesu demokratizacije vlasti I ogranicavanja brokratske I apsolutisticke tendencije u razvoju drzave I u okviru toga,da upoznaju ustavno uredjenje Republike Srbije.

Препоручена  литература:  Dr Stefan Lilic I Mr Cvetislava Bulajic,Ustav I prava gradjana,za IV razred gimnazije I III I IV razred srednjih strucnih skola,zavod za udzbenike,Beograd 2006. God I kasnije.

 

Разред:  TRECI I CETVRTI недељни фонд часова: 1 годишњи фонд часова: 32

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Ustav I pravna drzava u Republici Srbiji- (8)

 • · Znacenje Ustava Republike Srbije I njegova sadrzina
 • · Principi ustavnosti I zakonitosti
 • · Ustavni sud
 • · Redovni sudovi

Zadaci nastave ovog predmeta su da ucenici:

-Prouce sve relevantne pojmove ustava,zakona,drugih pravnih fenomena,politickih institucija,u ustavnih principa koji su obuhvaceni sadrzajem predmeta.

-Upoznaju ustavna prava I ustavom I zakonima predvidnjene instrumente I mogucnosti ucesca gradjana u politickom procesu,tj. u vrsenju vlasti I politickom zivotu uopste- pocev od izbora,glasanja  na referendumu itd.

-Steknu opstu predstavu o uredjenju Republike Srbije.

 

 

 

MESTO REALIZACIJE :

Kabinet

 

OBLIK RADA:

Frontalni,grupni,individualni

METOD RADA : 

 • Monoloski,dijalog,kombinovani metod 

 

Pracenje napredovanja ucenika I ocenjivanje:

 • Testovi znanja I vestina
 • Usmeno ispitivanje 
 • Samostalno izlaganje ucenika 
 • Domaci istrazivacki zadaci 
 • Lista provera vestina tokom procesa I na osnovu produkta-direktno pracenje formiranja stavova I njihovog saopstavanja I usmeno I pismeno. 

Šeme,grafikoni,odabrani tekstovi,slajdovi,odgovarajuci filmovi itd.

 

Demokratija I mehanizmi vlasti u Republici Srbiji -(8)

 • · Suverenitet naroda I gradjana
 • · Obilici neposredne demokratije
 • · Visepartijski system
 • · Izbori
 • · Skupstina
 • · Republicki organi

Gradjanin I njegova prava I slobode u Republici Srbiji-(8)

 • · Politicke slobode I prava gradjana
 • · Ekonomske slobode I prava gradjana
 • · Licne slobode  I prava gradjana
 • · Ostale slobode I prava gradjana
  Zastita ustavom garantovanih prava I sloboda

Republika Srbija kao drzava,autonomija I lokalna samouprava-(8)

 • Republika Srbija,njena drzavnost(tradicija I sadasnje stanje)
 • Oblici autonomije
 • Demokratska lokalna samouprava