Član 1.

Đački parlament Tehničke škole u Pirotu je nestranačka i nevladina organizacija učenika Tehničke škole u Pirotu čiji su prevashodni zadaci razvijanje demokratskih odnosa, ostvarivanje i zaštita prava učenika i razvijanje saradnje sa drugim sličnim organizacijama u našoj zemlji i inostranstvu.

Statut đačkog parlamenta (88 kB) ( pdf )

Ciljevi

Ciljevi Đačkog parlamenta Tehničke škole u Pirotu su:


Delatnosti

Radi ostvarivanja svojoh ciljeva Đački parlament Tehničke škole u Pirotu će se baviti: