Raspored polaganja Testa čina (praktičnog rada) kao i prateće dokumente (Šablon pisane pripreme i Izveštaj o intervencijama) možete preuzeti iz sekcije Dokumenti - preuzimanje.