Maturant: Jevtić Petar, IV-4, Elektrotehničar računara
Predmet: Računarske mreže i komunikacije
Tema:
FILM O TEHNIČKOJ ŠKOLI

  jevtic1
Maturski rad (Word dokument) možete preuzeti ovde, a ostale strane u opširnijem delu članka.
 
jevtic2

jevtic3


jevtic4

jevtic5

jevtic6

jevtic7

jevtic8

jevtic9

jevtic10