Indeks članaka


2.5 Upload  xml fajla

Nakon generisanja xml fajla sa ocena ,spremnog za učitavanje na e-dnevnik škole treba pristupiti i samom upload-u. To se radi na sledeći način:

 1. Logujte se na strani za profesore Online Grades sistema škole koristeći svoje korisničko ime i šifru.To je isto korisničko ime i šifra koja je prethodno unesena u e-dnevnik klijent aplikaciju prilikom kreiranja xml fajla.
 2. Kliknite na link Submit File nakon čega se otvara strana naslovljena Locate your export file... kao na slici submit
 3. Kliknite na dugme Browse i iz dijaloga pronađite odgovarajući fajl sa ocenama.Nakon toga kliknite na dugme OK
 4. Naziv fajla i lokacija će se pojaviti odmah pored dugmeta Browse.
 5. Kliknite na dugme Submit File to Online Grades
 6. Ukoliko je sve u redu dobićete poruku o uspešnom unosu ocena na sistem.Ako postoje greške probajte da ih ispravite na sledećoj strani uz pomoć administratora  Online Grades sistema škole.
 7. U ostalom pratite uputstva pomoći sistema ili administratora.

 


3. Rad sa ugrađenom (coreDB)bazom podataka

 

3.1 Osnovne napomene

 

 • Ugrađena (coreDB) baza  podataka je osnovni i jedini izvor podataka sa ocenama,učenicima,odeljenjima,predmetima,i zadacima u okviru predmeta na osnovu koga e-dnevnik klijent generiše xml fajl za potrebe aploada.Menjanje zadate strukture u smislu brisanja dovodi do nemogućnosti rada aplikacije.Međutim,dodavanje sadržaja u smislu tabela i kolona ne smeta radu aplikacije.
 • Ugrađena (coreDB) baza podataka dolazi u sklopu instalacije e-dnevhik klijenta i nalazi se u folderu sa instaliranom aplikacijom .
 • Ugrađena (coreDB) baza  podataka je zamišljena prvenastveno kao kostur za izgradnju školske baze podataka.Zahvaljujući funkcijama MS Accessa 2007 voma je lako ovu bazo organizovati i kao mirror bazu već postojeće baze podataka škole,odnosno vema je lako popunuti i iz spiska učenika iz Excel-a.
 • Nije neophodno postojanje ovakve baze na svakom računaru profesora posebno.Ovo može biti i centralizovana baza podataka na jednom računaru u mreži(preporučljivo).
 • Naziv baze je nebitan.
 • Prema uputstvu profesora sigurnosna podešavanja baze podataka su namerno isključena.Preporučujem da se ova baza zato smesti na zaštićenom nalogu računara.Postavljanje zaštite naknadno može dovesti do nemogućnosti aplikacije da pristupi bazi podataka.