NASTAVNI PLAN

T – teorija

V – vežbe

NEDELJNI FOND ČASOVA

I

II

III

IV

T

V

T

V

T

V

T

V

A: Obavezni predmeti

1.

Srpski jezik i književnost

3

 

3

 

3


3

 

2.

Strani jezik

2

 

2

 

2

 

2

 

3.

Fizičko vaspitanje

2

 

2

 

2

 

2

 

4.

Matematika

4

 

4

 

3

 

3

 

5.

Računarstvo i informatika

 

3

 

 

 

 

 

 

6.

Fizika

2

 

 

 

 

 

 

 

7.

Tehničko crtanje

 

3

 

 

 

 

 

 

8.

Mehanika

3

 

 

 

 

 

 

 

9.

Elektrotehnika sa merenjima

2

1

1

1

 

 

 

 

10.

Tehnička mehanika sa mehanizmima

 

 

3

 

 

 

 

 

11.

Elektronika

 

 

2

1

 

 

 

 

12.

Programiranje

 

 

2

 

 

 

 

 

13.

Preduzetništvo

 

 

 

 

 

 

 

2

B: Stručni moduli

1.

Priprema elektromašinskih materijala

 

3

 

 

 

 

 

 

2.

Hidrauličke i pneumatske komponente

 

 

2

1

 

 

 

 

3.

Mašinski elementi

 

 

2

2

 

 

 

 

4.

Hidraulički i pneumatski sistemi kao objekti upravljanja

 

 

 

 

 

3

 

 

5.

Digitalna elektronika

 

 

 

 

2

2

 

 

6.

Mikrokontroleri

 

 

 

 

 

4

 

 

7.

Merni pretvarači

 

 

 

 

 

3

 

 

8.

Sistemi upravljanja

 

 

 

 

2

1

 

 

9.

Električni pogon i oprema u mehatronici

 

 

 

 

2

2

 

 

10.

Modeliranje sa analizom elemen. i mehanizama

 

 

 

 

 

3

 

 

11.

Programabilni logički kontroleri

 

 

 

 

 

 

1

2

12.

Mehatronski sistemi

 

 

 

 

 

 

3

 

13.

Testiranje i dijagnostika mehatronskih sistema

 

 

 

 

 

 

 

5

14.

Održavanje i montaža mehatronskih sistema

 

 

 

 

 

 

 

5

V: Izborni predmeti

1.

Građansko vaspitanje / Verska nastava

1

1

1

1


Drugi izborni predmet

2

2

2

2

2.

Drugi strani jezik

2

2

2

2

2.

Izborni predmet Robotika
2

3.
Izborni predmet Uvod u analizu


2
4. Izborni predmet Geometrija

2
5. Izborni predmet Objektno programiranje

2
6.
Izborni predmet Racunarstvo i informatika 2
2

7.
Izborni predmet Hemija 2


8.
Izborni predmet Istorija - izabrane teme 2 2