Nastavna tema / Fond časova po temama

Sadržaji po temama

Uvod u proučavanje književnog dela

(19)

- pojam umetnosti

- vrste umetnosti

- književnost kao umetnost

- usmena i pisana književnost

- tema, motiv, fabula, siže

- književni rodovi i vrste

- nauke o književnosti

- lik u književnom delu

- Antigona – Sofokle

- Sunce se djevojkom ženi

- Djevojka brža od konja

- Banović Strahinja

- Prvi put s ocem na jutrenje 

Književnost starog veka

(8)

- upoznavanje civilizacija

starog veka;

- upoznavanje odlika i vrsta

književnosti starog

veka;

- Ilijada,8. pevanje

- Ep o Gilgamešu,8. ploča

- Legenda o potopu

- Beseda na gori

 

Srednjovekovna književnost

(12)

- odlike epohe i književnosti

srednjeg veka;

- počeci slovenske

pismenosti – rad Ćirila i

Metodija;

- najstariji spomenici

slovenske pismenosti –

Miroslavljevo jevanđelje

- Pohvala knezu Lazaru -

Jefimija

- Slovo ljubve – Despot

Stefan

- Žitije svetog Simeona –

Sveti Sava

Narodna

književnost

(11)

- nastanak, autori,prenošenje,

varijante, tematske,motivske

i stilske karakteristike

dela iz narodne književnosti

- rodovi i vrste u narodnoj

književnosti;

- Srpska djevojka

- Kneževa večera

- Marko pije uz ramazan vino

- Dioba Jakšića

- Ropstvo Janković Stojana

- Boj na Mišaru

 

 

Nastavna tema / Fond časova po temama

Sadržaji po temama

Književnost humanizma i renesanse

(11) 

- ime, idejne osnove, odlike

umetnosti, predstavnici i

značaj epohe;

- Kanconijer – Petrarka

- Romeo i Julija – Šekspir

- Don Kihot–Servantes(odl)

- Pakao – Dante

- Dubrovačka renesansna

Petrarkistička poezija

Književnost baroka i klasicizma

(6)

- ime, idejne osnove, odlike

umetnosti, predstavnici i

značaj epohe;

- Osman – Gundulić (odl)

- Tvrdica - Molijer

Kultura

izražavanja

(23)

- govorne vežbe

- domaći zadaci

- pismeni zadaci

Jezik

(15)

- jezik kao sistem znakova i

sredstvo za komunikaciju;

- pojam književnog jezika;

- raslojavanje strukture knjiž.

jezika;

- književni jezici do Vuka;

- fonema i glas

- glasovni sistem srpskog jez.

- glasovne alternacije;

- morfema, vrste morfema;

- promena reči;

- leksema i leksikologija;

- rečenica kao komunikativna

jedinica;

- pravopisna vežbanja;

Lektira

(6) 

- Kad su cvetale tikve –

D. Mihailović

- Dušan Radović – izbor

- Miroslav Antić - izbor