Predmet:

Srpski jezik i književnost

Cilj predmeta:

Obrazovanje i vaspitanje učenika kao slobodne, kreativne i kulturne ličnosti, kritičkog uma i

oplemenjenog jezika i ukusa.        

 

 

 

Polazna osnova: Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 4/91

Preroučena literatura: LJ. Nikolić, B. Milić – Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za drugi razred srednjih škola

LJ. Popović, Ž. Stanojčić – Gramatika srpskog jezika

 

Razred:  II             Nedeljni fond:   3 časa                          Godišnji fond: 111 časova

Nastavna tema / Fond časova po temama

Sadržaji po temama

Književnost prosvetiteljstva

(7)

- tumačenje pojmova:

racionalan, racionalizam,

prosveta, prosvećenost

- sticanje znanja o

filozofiji zdravog razuma

- sticanje znanja o

osobenostima književnih

dela ove epohe

- sticanje znanja o

- Pismo Haralampiju

- Život i priključenija

- Kir Janja

Književnost evropskog romantizma

(9)

-  Odlike, poetika, stilske

karakteristike,

predstavnici i

značaj epohe romantizma;

- Cigani - Puškin

- Evgenije Onjegin - Puškin

- Lorelaj – Hajne

- Sloboda sveta - Petefi

 

 

 

Rad Vuka Karadžića i Njegoš

(11)

- Vukov rad na reforma

jezika i pravopisa,

- Prvi srpski rječnik,

- Sakupljanje, proučavanje i

objavljivanje dela iz

narodne književnosti;

-  Značaj Vukovog rada za

kulturu i pismenost

srpskog naroda;

Gorski vijenac – Njegoš

Poezija srpskog romantizma

(14)

- Romantizam u srpskoj

književnosti – pojava,odlike

specifičnosti,predstavnici

- Kad  mlidijah umreti

- Đački rastanak

- Na Liparu

- Jututunska narodna himna

- Kaži mi, kaži

- Tijo noći

- Pođem, klecnem

- Među javom i med snom

- Santa Maria della salute

- Smrt Smail-age Čengića

Kultura

izražavanja

(17)

- govorne vežbe

- domaći zadaci

- pismeni zadaci

Književnost evropskog realizma

(10)

- Odlike, poetika,

predstavnici i značaj epohe

realizma u književnosti;

- Ana Karenjina - Tolstoj

- Čiča Gorio - Balzak

- Revizor - Gogolj

Književnost srpskog realizma

(23)

- Tematske, motivske,

stilske i jezičke

karakteristike srpske

realističke proze;

- Tipovi srpskih

realističkih pripovedaka;

- Glava šećera – Glišić

- Vetar – Lazarević

- Danga – Domanović

- Vođa – Domanović

- Povareta – Matavulj

- Zona Zamfirova – Sremac

- Narodni poslanik – Nušić

- Sivo, sumorno nebo – Ilić

Jezik

(14)

- Morfologija – vrste i

promena reči u srpskom

jeziku

Lektira

(6) 

- Kroz vasionu i vekove –

Milutin Milanković

- Pripovetke – Ivo Andrić

( izbor )

 

Vrste aktivnosti (dominantne aktivnosti za predmet) 

Nastavnik

Učenik

 

 

- motiviše učenike za čitanje

- priprema i blagovremeno učenicima

daje istraživačke zadatke kao pomoć

prilikom čitanja i razumevanja dela

- priprema nastavne materijale

- planira aktivnosti na času i tok časa

- objašnjava, tumači, analizira nove

sadržaje i pojmove

- podstiče aktivno učešće učenika u

radu na času

- podstiče kreativnost učenika

- podstiče aktivno učenje

- redovno vrednuje rad i postignuća

svakog učenika

- podstiče odgovornost kod učenika

- upućuje učenike na dodatne izvore

znanja i mogućnosti saznavanja

 

 

- redovno čita zadatu lektiru

- priprema radni materijal za časove

obrade književnih dela

- aktivno učestvuje u diskusijama na času

- radi domaće zadatke

- aktivno uči

- pita o svemu što nije razumeo ili ga

dodatno interesuje

- redovno beleži u svesku sve najvažnije

činjenice i zaključke sa časa

- pravi svoj rečnik novih naučenih reči

- radi pismene zadatke, testove znanja,

pravopisne diktate, recituje stihove

 

Praćenje napredovanja učenika (načini)

 

 

 

  • testovi znanja sa zadacima različite zahtevnosti
  • usmeno ispitivanje
  • samostalna izlaganja učenika
  • igranje uloga
  • debate
  • domaći istraživački zadaci
  • pismeni zadaci
  • pravopisni diktati
  • lista provere veština tokom procesa i na osnovu produkta – direktno praćenje formiranja stavova i njihovog saopštavanja i usmeno i pismeno