Naziv predmeta:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA za profil: Tehničar mehatronike 

Godišnji fond časova:

111 časova

Razred:

Prvi

 

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

Uvod  u  informatiku.

·       Upoznavanje učenika sa značajem i uloge informatike u savremenom društvu

·       Shvati značaj i primenu informatike

·       Razlikuje osnovne pojmove: bit, bajt, podatak i obrada podataka

Računarski sistem i operativni sistem

·       Upoznavanje učenika sa osnovnim delovima računarskih sistema. i njihovom funkcijom

·       Razlikuje osnovne elemente računarskog sistema i njihovu ulogu

·       Bezbedno startuje, koristi i isključuje računarski sistem

·       Poznaje aktuelni grafiči operativni sistem i podešava njegove parametre (12)

·       Koristi periferne i multimedijaln uređaje (6)

·       Koristi osnovne programe za rad sa datotekama, programe za zaštitu podataka ,pravljenja rezernih kopija i multimediju (6)

Aplikativni softver

·       Osposobljavanje učenika da koriste programe za obradu teksta, tabela, izradu jednostavnih preѕentacija i korićenje Interneta

·       Kreira željeni tekstualni dokument

·       Kreira dokumente sa tabelarnim sadržajima

·       Kreira jednostavne multimedijalne prezentacije

·       Koristi Internet  i njegove osnovne servise (WWW, e – mail, FTP)

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

Uvod  u  informatiku.

·       Upoznavanje učenika sa značajem i uloge informatike u savremenom društvu

·       Shvati značaj i primenu informatike

·       Razlikuje osnovne pojmove: bit, bajt, podatak i obrada podataka

·       Značaj i uloga informatike u savremenom društvu

·       Osnovni pojmovi: bit, bajt, podatak i obrada podataka

Računarski sistem i operativni sistem

·       Upoznavanje učenika sa osnovnim delovima računarskih sistema. i njihovom funkcijom

·       Razlikuje osnovne elemente računarskog sistema i njihovu ulogu

·       Bezbedno startuje, koristi i isključuje računarski sistem

·       Poznaje aktuelni grafiči operativni sistem i podešava njegove parametre (12)

·       Koristi periferne i multimedijaln uređaje (6)

·       Koristi osnovne programe za rad sa datotekama, programe za zaštitu podataka ,pravljenja rezernih kopija i multimediju (6)

·       Hardverska organizacija računarskog sistema  (4)

·       Grafički operativni sistem (17)

·       Periferni i multimedijalni uređaji (6)

·       Najčešće korišćeni pomoćni programi za zaštitu podataka, pravljenje rezernih kopija i multimediju (10)

Aplikativni softver

·       Osposobljavanje učenika da koriste programe za obradu teksta, tabela, izradu jednostavnih preѕentacija i korićenje Interneta

·       Kreira željeni tekstualni dokument

·       Kreira dokumente sa tabelarnim sadržajima

·       Kreira jednostavne multimedijalne prezentacije

·       Koristi Internet  i njegove osnovne servise (WWW, e – mail, FTP)

·       Aplikativni softver -    namena, vrste softvera,

autorska prava i licenciran softver (6)

·       Program za obradu teksta (18)

·       Program za rad sa tabelama (16)

·       Program za izradu multimedijalnih prezentcija (10)

·       Internet i njegovi mrežni servisi (20)