Naziv predmeta

TEHNIČKO CRTANJE

Godišnji fond:

111 časova

Razred:

Prvi

 

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Formiranje tehničkog crteža pomoću pribora

 

·  Osposobljavanje učenika da samostalno izrađuje jednostavne tehničke crteže pomoću pribora

·  Osposobljavanje učenika da čita tehničke crteže

·  Razvijanje preciznisti i urednosti

·         izabere standardnu razmeru, tipove linija i format crteža

·         odabere i popuni zaglavlje  i označi tehnički crtež

·         nacrta predmet u ortogonalnim projekcijama

·         kotira projekcije

·         unese oznake za tolerancije na tehnički crtež

·         nacrta jednostavnije delove u preseku

·         nacrta aksonometrijski izgled jednostavog elementa na osnovu ortogonalnih izgleda

·         čita tehničke crteže 

·       Standardizacija i standardi  

·       Vrste, formati i označavanje tehničkih crteža

·       Razmera

·       Tipovi i debljine linija

·       Tehničko pismo

·       Zaglavlja i sastavnice

·       Vrste projiciranja

·       Ortogonalno projiciranje, pogledi, izgledi i njihov raspored

·       Crtanje trećeg izgleda na osnovu dva data

·       Crtanje aksonometrijskog izgleda na osnovu ortogonalnih izgleda

·       Kotiranje

·       Tolerancije dužina, uglova, oblika i položaja, slobodnih mera

·       Preseci mašinskih delova

·       Čitanje tehničkih crteža

Izrada 2D crteža u programskom paketu CAD

§Osposobljavanje učenika da samostalno crta jednostavne tehničke crteže pomoću računara

 

·       upotrebljava  CAD programski paket pri izradi tehničkih crteža

·       nacrta i izradi jednostavnije sklopne crteže u CAD programskom paketu

·       pokaže logičko mišljenje pri izradi i razradi tehničkih crteža

 

·       Definisanje ulaznih parametara

·       Komande za crtanje

·       Komande za modifikovanje elemenata crteža

·       Kotiranje crteža

·       Unos teksta

·       Snimanje i štampanje crteža

·       Izrada crteža detalja

·       Izrada i razrada crteža sklopa

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Naziv predmeta

TEHNIČKO CRTANJE

Godišnji fond:

111 časova

Razred:

Prvi