Naziv predmeta

PROGRAMIRANJE

Godišnji fond:

74 časa

Razred:

Drugi

Ciljevi predmeta

  1. Razvijanje spososobnosti za rešavanje problema primenom algoritamskog načina razmišljanja
  2. Razvijanje svesti o mestu programiranja u savremenoj tehnici
  3. Osposobljavanje učenika za prisanje programa u programskom jeziku S

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Uvod u programiranje  

· Osposobljavanje učenika da primenjuje kompajlere i linkere

·       razume primenu programskih jezika

·       objasni funkciju kompajlera

·       definiše primenu linkera

·       razlikuje pojmove sintakse i semantike u programskim jezicima

·       Programski jezici

·       Razvojno okruženje. Kompajler i linker

·       Pojam sintakse i semantike programskih jezika

·       Sintaksni dijagrami. Bekusova notacija

Algoritmi  

· Osposobljavanje učenika za algoritamsko rešavanje problema i  pisanje algoritama 

·       algoritamski rešava probleme

·       testiranjem proveri logiku rada algoritma

 

·       Grafički zapis algoritma

·       Etape rešavanja algoritma

·       Struktura algoritma

·       Provera ispravnosti algoritma 

Programski jezik C

 

·    Osposobljavanje učenika za programiranje osnovnih algoritamskih koraka i pisanje programa u programskom jeziku C

 

·       prati tok izvršenja programa i koristi naredbe grananja

·        koristi naredbe za konačan i beskonačan broj ponavljanja

·       koristi razvojno okruženje za pisanje, testiranje i    izvršenje programa

·       pristupa elemntima stringova

·       pristupa elementima  višedimenzionalnih nizova

·       koristi nizove, vrši njihovo pretraživanje i sortiranje

·       definiše i poziva funkcije

 

·       Operatori

·       Izrazi

·       Naredbe

·       Funkcije     

·       Tok izvršenja

·       Donošenje odluke naredbom if i if – else

·       Naredbe višestrukog grananja

·       Bezuslovno grananje   

·       Savlađivanje osnovnih ciklusa

·       Naredbe za organizaciju ciklusa sa konačnim brojem ponavljanja (for)

·       Organizacija ciklusa sa neodređenim brojem ponavljanja (while i do-while/repet)

·       Naredbe za iskakanje iz ciklusa

·       Naredbe za preskakanje preostalih naredbi do kraja ciklusa  

·       Nizovi:

- Definisanje niza

- Inicijalizacija niza

- Pristupanje elementima niza

- Pretraživanje niza. Sortiranje niza

- Traženje minimalnog i maksimalnog elementa       

·       Funcije:

-Definisanje funcija

- Parametri i argumenti funkcija

- Formalni parametri. Stvrni argumenti

- Bočni efekat funcija

- Rekurzivne funkcije

 

 

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Naziv predmeta

PROGRAMIRANJE

Godišnji fond:

74 časa

Razred:

Drugi

Ciljevi predmeta

  1. Razvijanje spososobnosti za rešavanje problema primenom algoritamskog načina razmišljanja
  2. Razvijanje svesti o mestu programiranja u savremenoj tehnici
  3. Osposobljavanje učenika za prisanje programa u programskom jeziku S