Naziv predmeta:

PREDUZETNIŠTVO

Godišnji fond časova:

62 časa

Razred:

Četvrti

 

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

Preduzetništvo i preduzetnik   

 

·       Razumevanje pojma i značaja preduzetništva

·       Prepoznavanje osobenosti preduzetnika

 

·       navede adekvadtne primere preduzetništva iz lokalnog okruženja

·       navede karakteristike preduzetnika

·       objasni značaj motivacionih faktora u preduzetništvu

·       dovede u odnos pojmove preduzimljivost i preduzetništvo

Razvijanje i procena  poslovnih ideja, marketing plan

 

·        Razvijanje sposobnosti za uočavanje, formulisanje i procenu poslovnih ideja 

·       Upoznavanje učenika sa elementima marketing plana

·       Razvijanje smisla za timski rad

 

 

·       odabira iz mnoštva ideja onu koja je primenljiva i realna za otpočinjanja biznisa

·       prepozna različite načine otpočinjanja posla

·       uoči međusobno delovanje faktora koji utiču na tržište

·       samostalno prikupi podatke sa tržišta – konkurencija, potencijalni klijenti, veličina tržišta

·       pravi ponudu usluge

·       razvija marketing strategiju za svoju poslovnu ideju i prezentuje svoj marketing plan

·       radi timski u učeničkoj grupi

 

 

Upravljanje i organizacija

 

·       Upoznavanje učenika sa stilovima rukovođenja

 

·       navede osobine uspešnog menadžera

·       poznaje različite upravljačke stilove

·       objasni osnove menadžmenta usluga/proizvodnje

·       uviđa značaj planiranja i odabira ljudskih resursa za potrebe organizacije

·       objasni značaj informacionih tehnologija za savremeno poslovanje

Pravni okvir za osnivanje i funkcionisanje delatnosti

 

·       Upoznavanje sa pravnim okvirom za osnivanje i funkcionisanje delatnosti

 

·       izabere najpovoljniju organizacionu i  pravnu formu organizovanja delatnosti

·       prikupi informacije koje su potrebne za uspešno vođenje posla

·       samostalno sačini ili popuni poslovnu dokumentaciju (CV, poslovna pisma, molbe, zapisnik, obrasci...)

Ekonomija poslovanja

·       Upoznavanje učenika sa finasijskim aspektima preduzeća / radnje

·       planira proizvodnju i troškove za sopstveni biznis

·       klasifikuje  troškove preduzeća i izračuna prag rentabilnosti

·       sastavi finansijske izveštaje u najjednostavnijoj formi (bilans stanja, bilans uspeha i tok gotovine preduzeća);

·       prikupi informacije potrebne za proizvodni i finansijski  plan i o  izvorima finansiranja ;

·       prezentuje određeni deo plana proizvodnje/ finansijskog plana

Učenički projekt-prezentacija poslovnog plana

·       Osposobljavanje učenika veštini prezentacije poslovnog plana

·       izradi jednostavan poslovni plan (deo poslovnog plana) prema usvojenoj poslovnoj ideji

·       prezentuje poslovni plan (deo) u okviru svoje timske uloge

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

Preduzetništvo i preduzetnik 

 

·       Razumevanje pojma i značaja preduzetništva

·       Prepoznavanje osobenosti preduzetnika

 

·       navede adekvadtne primere preduzetništva iz lokalnog okruženja

·       navede karakteristike preduzetnika

·       objasni značaj motivacionih faktora u preduzetništvu

·       dovede u odnos pojmove preduzimljivost i preduzetništvo

Razvijanje i procena  poslovnih ideja, marketing plan

 

·        Razvijanje sposobnosti za uočavanje, formulisanje i procenu poslovnih ideja 

·       Upoznavanje učenika sa elementima marketing plana

·       Razvijanje smisla za timski rad

 

 

·       odabira iz mnoštva ideja onu koja je primenljiva i realna za otpočinjanja biznisa

·       prepozna različite načine otpočinjanja posla

·       uoči međusobno delovanje faktora koji utiču na tržište

·       samostalno prikupi podatke sa tržišta – konkurencija, potencijalni klijenti, veličina tržišta

·       pravi ponudu usluge

·       razvija marketing strategiju za svoju poslovnu ideju i prezentuje svoj marketing plan

·       radi timski u učeničkoj grupi

 

 

Upravljanje i organizacija

 

·       Upoznavanje učenika sa stilovima rukovođenja

 

·       navede osobine uspešnog menadžera

·       poznaje različite upravljačke stilove

·       objasni osnove menadžmenta usluga/proizvodnje

·       uviđa značaj planiranja i odabira ljudskih resursa za potrebe organizacije

·       objasni značaj informacionih tehnologija za savremeno poslovanje

Pravni okvir za osnivanje i funkcionisanje delatnosti

 

·       Upoznavanje sa pravnim okvirom za osnivanje i funkcionisanje delatnosti

 

·       izabere najpovoljniju organizacionu i  pravnu formu organizovanja delatnosti

·       prikupi informacije koje su potrebne za uspešno vođenje posla

·       samostalno sačini ili popuni poslovnu dokumentaciju (CV, poslovna pisma, molbe, zapisnik, obrasci...)

Ekonomija poslovanja

·       Upoznavanje učenika sa finasijskim aspektima preduzeća / radnje

·       planira proizvodnju i troškove za sopstveni biznis

·       klasifikuje  troškove preduzeća i izračuna prag rentabilnosti

·       sastavi finansijske izveštaje u najjednostavnijoj formi (bilans stanja, bilans uspeha i tok gotovine preduzeća);

·       prikupi informacije potrebne za proizvodni i finansijski  plan i o  izvorima finansiranja ;

·       prezentuje određeni deo plana proizvodnje/ finansijskog plana

Učenički projekt-prezentacija poslovnog plana

·       Osposobljavanje učenika veštini prezentacije poslovnog plana

·       izradi jednostavan poslovni plan (deo poslovnog plana) prema usvojenoj poslovnoj ideji

·       prezentuje poslovni plan (deo) u okviru svoje timske uloge