Naziv modula: PRIPREMA ELEKTROMAŠINSKIH MATERIJALA  M 1 – Priprema mašinskih materijala M 1.1

Trajanje modula: 111 časova (pod modul M 1.1 – 57 časova)

Razred: Prvi

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da samostalno izvrši najjednostavnija merenja u oblasti mašinstva

 

 • Osposobljavanje učenika da ručnom obradom oblikuje jednostavne delove u oblasti mašinstva

 

 

 • Razvijanje preciznosti i odgovornosti učenika

 

 1. poznaje i primenjuje mere zaštite na radu
 2. odabere merne instrumente
 3. meri :
  - dužine
  - uglove
 4. odabere alat i pribor za ocrtavanje i obeležavanje
 5. ocrta i obeleži elemente odgovarajućim postupkom
 6. prepozna vrstu materijala
 7. navede i definiše osnovne osobine materijala (čvrstoća, tvrdoća, elastičnost, provodljivost,  otpornost na koroziju)
 8. razlikuje vrste i efekte termičkih obrada
 9. ručnom obradom oblikuje različite vrste materijala:
  - sečenjem
  - turpijanjem
  - savijanjem
  - bušenjem
  - rezanjem navoja
 10. izvrši podešavanje i uklapanje dva ili više elemenata
 • Merila i i merni instrumenti za merenje dužine
  - merila dužine sa crtama
  - merila dužine sa nonijusom
  - mikrometri
 • Merenje uglova u ravni i nagiba
  - uglomeri
  - libele
 • Ocrtavanje i obeležavanje
  - alat i pibor
  - priprema površine
  - ocrtavanje na osnovu crteža, šablona i uzorka
 • Vrste i karakteristike materijala u mašinstvu
 • Turpijanje
  - vrste turpija
  - tehnika rada pri turpijanju
  - turpijanje kosih,  ravnih i oblih površina
  - turpijanje limova i obaranje ivica
  - turpijanje dubokih rupa
 • Odsecanje materijala
  - vrste sekača i čekića
  - tehnika rada sekačem i čekićem
  - odsecanje materijala ručnim polužnim makazama i električnim makazama
  - odsecanje materijala ručnom testerom
 • Savijanje i ispravljanje materijala
  - ručno savijanje i ispravljanje limova, traka žica i ostalih profila
 • Bušenje i upuštanje
  - alat i pribor
  - postupak rada
 • Rezanje navoja
  - alat i pribor
  - ručno rezanje spoljašnjeg navoja
  - ručno urezivanje navoja u prolaznim i slepim rupama