Naziv modula: SISTEMI UPRAVLJANJA M8

Trajanje modula: 90 časova

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

  • Osposobljavanje učenika da prema konstrukciji i nameni razlikuje, odabira i povezuje regulatore i servosisteme

1. objasni ulogu pojedinih elemenata iz sistema upravljanja

2. postavi zadate vrednosti u sistemu upravljanja na osnovu željenih izlaznih veličina

3. predvidi promenu izlaznih veličina u sistemu upravljanja  na osnovu zadatih vrednosti i odabere potreban regulator

4. razlikuje uticaj proporcionalnog (P), integralnog (I) i diferencijalnog (D) dejstva na sistem upravljanja

5. uoči dominantno dejstvo PID regulatora na osnovu ponašanja stanja izlaza sistema upravljanja

6. povezuje elemente servosistema i vrši njihovo podešavanje

7. povezuje elemente sistema automatske regulacije i vrši njihovo podešavanje

  • · Blok-šeme sistema automatskog upravljanja i uloga pojedinih elemenata
  • · Analogno i digitalno upravljanje
  • · Test funkcije i odziv sistema
  • · PID upravljanje
  • · Relejni kontroleri
  • · Osnovni pojmovi o fuzzy logici
  • · Servosistemi:

- pozicioni

- brzinski

  • Regulacija  procesnih veličina: temperetaure, pritiska, protoka, nivoa, vlažnosti, osvetljenosti itd.

 

Teme za blok nastavu

1.Instalacija kruga za termoregulaciju (npr. termopar,kompenzacioni vodovi,termoregulator,krug za grejanje i hlađenje)

2. Pozicioni servosistem

3. Brzinski servosistem (sa tahogeneratorom u povratnoj sprezi)

4. Relejna tehnika (npr.sistem recikulacije vode, puštanje u rad asinhronog motora pomoću relejne kombinacije zvezda-trougao)