Naziv predmeta

ROBOTIKA

Godišnji fond:

62 časa

Razred:

Četvrti

Ciljevi predmeta

  1. Sticanje osnovnih znanja iz oblasti robotike
  2. Razumevanje mesta robotike u mehatronici

 

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Funkcionalna   struktu ra  robota  

Sticanje osnovnih znanja o strukturi robota

utvrdi broj stepeni slobode robota

razlikuje podsisteme robota

objasni funkciju izvršnih organa raznih tipova robota

Kinematski podsistem, stepeni slobode, radni prostor, pozicija i orijentacija. Pogonski, upravljački, merni i senzorski podsistemi, uloge i vrsta. Izvršni organi, hvataljke i alati.

K i ne matika  i   dinamika  robota  

Primenjivanje znanja iz Tehničke mehanika sa mehanizmima u oblasti robotike

utvrdi koordinatni sistem robota

objasni moguće trensformacije koordinatnog sistema robota

definiše direktan kinematički problem

Koordinatni sistem i transformacije. Kinematske konfiguracije robota, pozicija i orijentacija. Direktan kinematički problem. Kinematički modeli.  

Pogonski   sistemi i merni  sistemi  kod   robota 

Primena znanja iz Pogonskih sistema i Mernih pretvarača u oblasti robotike

razlikuje pogone kod robota i njihovu namenu

Vrste pogona, prenosnika i mernih sistema, tipični primeri ugradnje. Struktura jedne ose robota.  

Upravljanje   robotima 

Sticanje osnovnih znanja o upravljanju robotima

Primena znanja iz Sistema upravljanje

objasni funkciju upravljačkog sistema robota

objasni različite vrste upravljanja robotima

uporedi različite vrste upravljanja robotima

Struktura upravljačkog sistema robota. Osnovni elementi savremenih upravljačkih sistema. Sekvencijalno upravljanje robotima. Servoupravljanje robotima, tačka po tačka i konturama. Adaptivno upravljanje robotima.

Senzorski sistemi kod   robota 

Sticanje znanja o senzorskim sistemima robota

Primena znanja iz Mernih pretvarača

objasni funkciju senzorskog sistema robota

navede tipove senzora kod robota i razlikuje njihove namene

Uloga i značaj senzorskog sistema. Taktilni senzori, senzori sile i momenata. Bezkontaktni senzori i senzori za merenje udaljenosti - optički, ultrazvučni i laserski.

Robotika i veštačka  itiligencija 

 

 

Sticanje osnovnih znanja o veštačkoj inteligenciji i njenoj vezi sa robotikom

objasni pojam veštačke inteligencije

objasni primenu robotike u veštačkoj inteligenciji

Ciljevi istraživanja u oblasti veštačke inteligencije. Metode i tehnike u veštačkoj  inteligenciji Planiranje zadatka modeliranja, problem planiranja putanje, planiranje hvatanja - uzimanja, planiranje finog kretanja.

Izvršni uređaj (end efektor)  industrijskog  robota  

§  Sticanje osnovnih znanja o izvršnim uređajima industrijskih robota

§  objasni funkciju izvršnog uređaja industrijskog robota

Tipovi, hvatači, alati. Mehanički hvatači - kinematika, pogon, upravljanje, senzor. Analiza objekta. Pasivna i aktivna prilagodljivost, pneumatski i magnetni hvatači.

Automatska izmenljivost izvršnog člana. Elementi za izbor.

Primena  robota  

 

§  Razvijanje svesti o mestu robota u mehatronskim sistemima

§  razlikuje osnovne primene robota u mehatronskim sistemima

Manipulacija materijalom i opsluživanje mašina.

Automatizacija procesa montaže primenom robota.

Roboti u fleksibilnim tehnološkim ćelijama. Strukture ćelija sa robotima.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Funkcionalna   struktu ra  robota  

Sticanje osnovnih znanja o strukturi robota

utvrdi broj stepeni slobode robota

razlikuje podsisteme robota

objasni funkciju izvršnih organa raznih tipova robota

Kinematski podsistem, stepeni slobode, radni prostor, pozicija i orijentacija. Pogonski, upravljački, merni i senzorski podsistemi, uloge i vrsta. Izvršni organi, hvataljke i alati.

K i ne matika  i   dinamika  robota  

Primenjivanje znanja iz Tehničke mehanika sa mehanizmima u oblasti robotike

utvrdi koordinatni sistem robota

objasni moguće trensformacije koordinatnog sistema robota

definiše direktan kinematički problem

Koordinatni sistem i transformacije. Kinematske konfiguracije robota, pozicija i orijentacija. Direktan kinematički problem. Kinematički modeli.  

Pogonski   sistemi i merni  sistemi  kod   robota 

Primena znanja iz Pogonskih sistema i Mernih pretvarača u oblasti robotike

razlikuje pogone kod robota i njihovu namenu

Vrste pogona, prenosnika i mernih sistema, tipični primeri ugradnje. Struktura jedne ose robota.  

Upravljanje   robotima 

Sticanje osnovnih znanja o upravljanju robotima

Primena znanja iz Sistema upravljanje

objasni funkciju upravljačkog sistema robota

objasni različite vrste upravljanja robotima

uporedi različite vrste upravljanja robotima

Struktura upravljačkog sistema robota. Osnovni elementi savremenih upravljačkih sistema. Sekvencijalno upravljanje robotima. Servoupravljanje robotima, tačka po tačka i konturama. Adaptivno upravljanje robotima.

Senzorski sistemi kod   robota 

Sticanje znanja o senzorskim sistemima robota

Primena znanja iz Mernih pretvarača

objasni funkciju senzorskog sistema robota

navede tipove senzora kod robota i razlikuje njihove namene

Uloga i značaj senzorskog sistema. Taktilni senzori, senzori sile i momenata. Bezkontaktni senzori i senzori za merenje udaljenosti - optički, ultrazvučni i laserski.

Robotika i veštačka  itiligencija 

 

 

Sticanje osnovnih znanja o veštačkoj inteligenciji i njenoj vezi sa robotikom

objasni pojam veštačke inteligencije

objasni primenu robotike u veštačkoj inteligenciji

Ciljevi istraživanja u oblasti veštačke inteligencije. Metode i tehnike u veštačkoj  inteligenciji Planiranje zadatka modeliranja, problem planiranja putanje, planiranje hvatanja - uzimanja, planiranje finog kretanja.

Izvršni uređaj (end efektor)  industrijskog  robota  

§  Sticanje osnovnih znanja o izvršnim uređajima industrijskih robota

§  objasni funkciju izvršnog uređaja industrijskog robota

Tipovi, hvatači, alati. Mehanički hvatači - kinematika, pogon, upravljanje, senzor. Analiza objekta. Pasivna i aktivna prilagodljivost, pneumatski i magnetni hvatači.

Automatska izmenljivost izvršnog člana. Elementi za izbor.

Primena  robota  

 

§  Razvijanje svesti o mestu robota u mehatronskim sistemima

§  razlikuje osnovne primene robota u mehatronskim sistemima

Manipulacija materijalom i opsluživanje mašina.

Automatizacija procesa montaže primenom robota.

Roboti u fleksibilnim tehnološkim ćelijama. Strukture ćelija sa robotima.