1. Upgrade sajta škole na poslednju verziju Joomle 2.5
2. Promena teme sajta - neformalniji i zanimljiviji izgled 
3. Upgrade moodle.tsp.edu.rs na Poslednju verziju Moodle 2.3
4. Izrada www.strip.tsp.edu.rs interaktivnog školskog web stripa

Resursi

1. WWW - HTML, URL, HTTP link
2. CMS sistemi: Joomla (link), Wordpress ...
3. Alati za WebDesign
  - Dreamweaver (link)
  - Total Comander kao ftp klijent
  - Firefox (link), Firebug (link), ColorZilla...
  - Photoshop
  - Flash...