XVIII Republicko tamicenje elektrotehnickih škola Srbije
Program i satnica takmicenja:

Petak, 01 jun 2012. godine:

 

    Dolazak takmicara, mentora i gostiju u rezervisane objekte................................ do 1800
    Smeštaj i vecera ................................................................................................... do 2000
    Svecanost i otvaranje takmicenja u sali Doma kulture ........................................ od 2030

Subota, 02 jun 2012. godine:

 

    Dolazak takmicara, mentora i gostiju u prostorije Tehnicke škole....................... do 0900
    Sastanak nastavnika, direktora, komisija u amfiteatru.................................... 0900 – 0930
    Rasporedivanje ucenika po ucionicama.......................................................... 0930 – 0945
    Podela testova i davanje uputstava................................................................. 0945 – 1000
    Izrada testa..................................................................................................... 1000 – 1200
    Rad komisije za šifrovanje.............................................................................. 1200 – 1230
    Objavljivanje testova sa rešenjima na oglasnoj tabli....................................... 1200 – 1230
    Rad komisija za pregled testova..................................................................... 1230 – 1500
    Rad komisije za dešifrovanje.......................................................................... 1500 – 1530
    Rad komisije za obradu podataka rezultata takmicenja.................................. 1530 – 1600
    Objavljivanje privremenih rang lista............................................................... 1600 – 1615
    Podnošenje prigovora..................................................................................... 1615 – 1630
    Rad komisija za žalbe..................................................................................... 1630 – 1700
    Objavljivanje konacnih rang lista.................................................................... 1700 – 1715
    Proglašenje pobednika, urucivanje diploma, priznanja i nagrada ...... 1800 casova.
    Svecana vecera u banket sali hotela «Gali»....................................................... od 2030 .

 

VAŽNO!!!

    Od 1030 - prezentacija firme Festo GmbH u amfiteatru škole za nastavnike, direktore, goste
    Po završenom testu, u vremenu od 1230 do 1500 casova, organizovan je prevoz (3 km) i poseta Hidroelektrani «Pirot», za sve ucenike i pratioce koji nemaju obaveze u školi. Predvidena je poseta proizvodnoj hali kao i rucak za sve posetioce u restoranu hidroelektrane, a zatim je na redu poseta popularnom muzeju Ponišavlja (u objektima muzeja snimani su mnogi filmovi i serije kao što su «Ivkova slava», «Zona Zamfirova».....)
    Povratak u školu predviden je najkasnije do 1600 casova, odnosno pre objavljivanja privremenih rang lista rezultata takmicenja