Republičko takmičenje elektromehaničara za term

takmicenje

U organizaciji Ministarstva prosvete i Zajednice elektrotehničkih škola Srbije u subotu 24. aprila 2010. godine održano je V Republičko takmičenje za učenike obrazovnog profila elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje.

Domaćin takmičenja bila je Tehnička škola u Pirotu, a učestvovalo je 40 učenika iz 21. škole iz cele Srbije.

 

Opširnije: 5. Republičko takmičenje elektromehaničara za termičke i rashladne uređaje
Специфичности

РАСПОРЕД И САТНИЦА

ПЕТОГ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА

ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

 

Практичан рад -  група I 

Кабинет број   11

 

 

Чланови комисије:

1. Станковић Душан ( Ужице ),председник комисије

2. Васић Гавро ( Земун )

3. Радовић Љубомир ( Косовска Митровица )

 

 

 

 

Прва сменавреме: од 11.15 h до 12.00 h 

 

1. Стипановић Предраг  ( Инђија )

2. Џајски Саша  ( Кикинда )

3. Јовановић Александар  ( Костолац )

4. Јовановић Јован  ( Лесковац )

5. Кесег Иван ( Зрањанин )

 

 

 

Друга смена - време: од 12.15 h до 13.00 h 

 

1. Денић Александар  ( Београд, Стари град )

2. Богдан Тешић ( Горњи Милановац )

3. Сотиров  Адриан  ( Пирот )

4. Ђурић Дејан  ( Суботица )

5. Никола Грујић  ( Београд Железник )

 

 

 

Трећа смена - време: од 13.15 h до 14.00 h 

 

1. Фаркаш Александар  ( Кула )

2. Димитријевић Бранислав  ( Лесковац )

3. Дошеновић Радован  ( Инђија )

4. Миланов Марко  ( Београд, Стари град )

 


 

Практичан рад – група II

`

Кабинет број 10

 

 

 

Чланови комисије:

1. Павловић Владан ( Београд, Стари град ), председник

2. Карољ Туру ( Суботица )

3. Чудан Синиша ( Кикинда )

 

 

 

Прва сменавреме: од 11.15 h до 12.00 h 

 

1. Марковић Марко  ( Јагодина )

2. Соколовић Предраг  ( Пирот )

3. Пејатовић Жарко  ( Пријепоље )

4. Чегар  Драго ( Земун )

5. Побран Бојан ( Кула )

 

 

 

Друга сменавреме: од 12.15 h до 13.00 h 

 

1. Радовановић Филип  ( Косовска Митровица )

2. Јевтимијевић Никола  ( Крушевац )

3. Јокић Радослав  ( Рача )

4. Радовановић Драган  ( Алексинац )

5. Станић Марко ( Зрењанин )

 

 

 

Трећа смена време: од 13.15 h до 14.00 h 

 

1. Срђан Ковачевић  ( Земун )

2. Радуловић  Никола  ( Пријепоље )

3. Митковић Милош  ( Јагодина )

4. Милутиновић Жарко  ( Косовска Митровица )

 


 

Практичан рад -  група III 

Кабинет број 9

 

 

 

 

 

Чланови комисије:

1. Лемајић Душан ( Инђија ) , председник

2. Дрчелић Владимир ( Пријепоље )

3. Тончић Нинослав ( Лесковац )

 

 

 

 

Прва сменавреме: од 11.15 h до 12.00 h 

 

1. Цвијовић Дарко ( Младеновац )

2. Меловић Горан  ( Ужице )

3. Томић Дејан   ( Крушевац )

4. Стевановић  П. Александар ( Београд, Железник )

 

 

 

Друга сменавреме: од 12.15 h до 13.00 h 

 

1. Стојановић Александар ( Костолац )

2. Стојанов Милош  ( Кикинда )

3. Јовановић Александар  ( Рача )

4. Мартиновић Срђан  ( Ужице )

 

 

 

 

Трећа сменавреме: од 13.15 h до 14.00 h 

 

1. Мирић  Душан ( Младеновац )

2. Стевић Ненад  ( Алексинац )

3. Стевановић Жељко  ( Смедерево )

4. Влахов Јован  ( Суботица )


 

СПИСАК УЧЕНИКА И МЕНТОРА

ПЕТОГ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

 

Р.бр.

Презиме и име

Ментор
Школа
Место
  1. 1.

Фаркаш Александар

Паповић Дарко

Средња техничка школа

„Михајло Пупин“

Кула

  1. 2.

Побран Бојан

Паповић Дарко

Средња техничка школа

„Михајло Пупин“

Кула

  1. 3.

Стојанов Милош

Филиповић Градимир

Техничка школа

Кикинда

  1. 4.

Џајски Саша

Чудан Синиша

Техничка школа

Кикинда

  1. 5.

Кесег Иван

Бирдахић Амир

Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“

Зрењанин

  1. 6.

Станић Марко

Бирдахић Амир

Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“

Зрењанин

  1. 7.

Влахов Јован

Николић Родољуб

Техничка школа

Суботица

  1. 8.

Ђурић Дејан

Туру Карољ

Техничка школа

Суботица

  1. 9.

Цвијовић Дарко

Ристић Горан

Техничка школа

Младеновац

10.

Душан Мирић

Ристић Горан

Техничка школа

Младеновац

11.

Стевановић П. Александар

Ћурчић Љубисав

Техничка школа

Београд-Железник

12.

Гајић Никола

Мијатовић Дејан

Техничка школа

Београд-Железник

13.

Стипановић Предраг

Крзнарић Бранислав

Техничка школа

„Михајло Пупин“

Инђија

14.

Дошеновић Радован

Лемајић Душан

Техничка школа

„Михајло Пупин“

Инђија

15.

Јовановић Александар

Голубовић Јован

Средња школа

„Ђура јакшић“

Рача

16.

Јокић Радослав

Голубовић Јован

Средња школа

„Ђура јакшић“

Рача

17.

Денић Александар

Тодоровић Хранислав

Електротехничка школа

„Стари град“

Београд

18.

Милованов Марко

Павловић Владан

Електротехничка школа

„Стари град“

Београд

19.

Марковић Марко

Марковић Милован

Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“

Јагодина

20.

Митаковић Милош

Марковић Милован

Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“

Јагодина

21.

Стојановић Александар

Марковић Риста

Техничка школа

„Никола Тесла“

Костолац

22.

Јовановић Александар

Гошев Зорица

Техничка школа

„Никола Тесла“

Костолац

23.

Радуловић Никола

Дрчелић Владимир

Техничка школа

Пријепоље

24.

Пејатовић Дарко

Дрчелић Владимир

Техничка школа

Пријепоље

25.

Меловић Горан

Станковић Душан

Техничка школа

Ужице

26.

Мартиновић Срђан

Станковић Душан

Техничка школа

Ужице

27.

Милутиновић Жарко

Алексић Дејан

Техничка школа  „Михајло Петровић Алас“

Косовска Митровица

28.

Радовановић Филип

Радовић Љубомир

Техничка школа  „Михајло Петровић Алас“

Косовска Митровица

29.

Јефтинијевић Никола

Анђелковић Драшко

Машинско - електротехничка школа

Крушевац

30.

Томић Дејан

Анђелковић Драшко

Машинско - електротехничка школа

Крушевац

31.

Радовановић Драган

Тасић Александар

Техничка школа

„ Прота Стеван Димитријевић“

Алексинац

32.

Стевић Ненад

Тасић Александар

Техничка школа

„ Прота Стеван Димитријевић“

Алексинац

33.

Чегар Драго

Васић Гавро

Електротехничка школа

Земун

34.

Ковачевић Срђан

Ћалић Драгослав

Електротехничка школа

Земун

35.

Јовановић Јован

Тончић Нинослав

Техничка школа

„Раде Металац“

Лесковац

36.

Димитријевић Бранислав

Тончић Нинослав

Техничка школа

„Раде Металац“

Лесковац

37.

Стевановић Жељко

Ковачевић Голуб

Техничка школа

 

Смедерево

38.

Тешић Богдан

Вељовић Бојан

Техничка школа

„Јован Жујовић“

Горњи Милановац

39.

Соколовић Предраг

Минковић Љубомир

Техничка школа

 

Пирот

40.

Сотиров Адриан

Минковић Љубомир

Техничка школа

 

Пирот

Специфичности

ПРОГРАМ И САТНИЦА

ПЕТОГ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНIКА

ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

П И Р О Т,   23-25. АПРИЛ 2010. ГОДИНЕ

 

ПЕТАК, 23. април 2010. године

17.00 – 20.00 ч.

Долазак  такмичара, пратилаца и гостију, смештај у апартманима “ ГАЛИ“, Пирот, вечера и ноћење

СУБОТА, 24. април 2010. године

7.00 – 8.30 час.

Доручак за оне који ноће у апартманима «ГАЛИ»

8.00 – 9.00

Окупљање учесника и пријављивање такмичара у школи, доручак за ученике и професоре у школи

9.00 - 9.30

Састанак вођа екипа, чланова комисија и  радних тела

9.30 - 9.45

Свечано отварање такмичења

10.00 - 11.00

Теоријски део такмичења – решавање теста знања

11.15 - 12.00

Практични  део такмичења - I смена

12.15 - 13.00

Практични  део такмичења - II смена

13.15 - 14.00

Практични  део такмичења - III смена

14.00 - 15.30

Ручак за све учеснике у ресторану апартмана «ГАЛИ»

14.30 - 16.30

Рад комисија

16.30

Објављивање привремених  резултата (теоријског и практичног дела такмичења)

16.30 – 16.45

Подношење приговора и жалби од стране ученика на                                                       привремене резултате (у писаној форми)

16.30 – 17.00

Рад комисије за жалбе

17.00

Објављивање коначних резултата

20.00

Ресторан «ГАЛИ»:

Проглашење победника, додела диплома, пехара и награда. Затварање такмичења. Свечана вечера.

НЕДЕЉА, 25. април 2010. године

7.00 – 8.30

Доручак – ресторан апартмана «ГАЛИ»

8.30 – 9.00

часова

Окупљање у школи и одлазак аутобусом на излет средњим делом Старе планине:

-       Посета Музеју Понишавља (кућа Малог Ристе – у том простору снимани су домаћи хит филмови «Зона Замфирова» и «Ивкова слава»)

-       Посета «Пећинској цркви» (црква светог Павла и Петра из 13. века у којој је фреска јединствена у свету позната као «Ћелави Исус»)

-       Посета излетишту «Врело», извору реке Височице и ручак у ресторану «Врело» са старопалнинским специјалитетима.