Na slikama su date dimenzije vozila koje će biti korišćeno za C kategoriju

 01

02